IATI

Budowanie krajowego ekosystemu innowacji w oparciu o model Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC/EIT

Szanowani Państwo
KPK zaprasza do udziału w spotkaniu pt.: Budowanie krajowego ekosystemu innowacji w oparciu o model Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC/EIT- synergia funduszy strukturalnych/krajowych.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 r. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, ulica A. Pawińskiego 5b, Warszawa.

Organizator spotkania: Krajowy Punkt  Kontaktowy  Programów  Badawczych  UE  we współpracy  z polskimi partnerami w ramach Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC).

Głównym celem spotkania jest poznanie metodologii rozwiązań systemowych budujących krajowy ekosystem wsparcia innowacji przy wykorzystaniu europejskich funduszy – H2020 i KIC. Spotkanie będzie również kontynuacją dyskusji podjętej przez KPK w ramach wspólnego z Komisją Europejską wydarzenia Stairway to Excellence (27.04.2016) oraz konferencji Horyzont 2020 – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy – szanse i wyzwania dla Polski? (3.06.2016). W załączeniu przekazuję agendę wydarzenia.

Spotkanie jest adresowane jest do przedstawicieli MNiSW, Ministerstwa Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu, spółek Skarbu Państwa, instytucji finansujących innowacje, obecnych i przyszłych beneficjentów H2020 i KIC, ekspertów Sieci KPK  oraz KIC w Polsce.

Potwierdzenie obecności przyjmuje p. Marta Krutel: marta.krutel@kpk.gov.pl tel.: tel.: 728 518 587 do dnia 20 czerwca.

Program znajdziecie Państwo tutaj.
pdf-icon

Partnerzy

Facebook