IATI

Budowanie krajowego ekosystemu innowacji

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z polskimi partnerami Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC (Knowledge and Innovation Communities) organizują konferencję „Budowanie krajowego ekosystemu innowacji w oparciu o model Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC/EIT – synergia funduszy strukturalnych/krajowych”.

Konferencja odbędzie się 27 września 2016 r., w budynku Ministerstwa Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 (Sala Kinowa). Rejestracja uczestników w godzinach 9:30 – 10:00.

Cel i adresaci konferencji

Głównym celem konferencji jest  poznanie i prezentacja  rozwiązań systemowych, budujących krajowy ekosystem wsparcia innowacji przy wykorzystaniu synergii europejskich funduszy – z programu Horyzont 2020, KIC oraz funduszy strukturalnych i krajowych.

Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli administracji publicznej, m.in. przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, agencji zajmujących się rozwojem i innowacjami, m.in. Agencji Rozwoju Przemysłu, przedstawicieli Spółek Skarbu Państwa, instytucji finansujących innowacje, obecnych i przyszłych beneficjentów programu Horyzont 2020 oraz ekspertów Sieci Krajowych Punktów Kontaktowych w Polsce.

Prelegenci i goście

Podczas konferencji swoje prelekcje wygłoszą m.in. Jadwiga Emilewicz (podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju), Piotr Dardziński (podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Paweł Borys (prezes PFR), prof. dr hab. inż  Tomasz Szmuc (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ) oraz prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław).

Zgłoszenia

Więcej znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Partnerzy

Facebook