IATI

Call for papers Wisła 2023 IX Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa ROZWÓJ SPOŁECZNY WOBEC WARTOŚCI. ETYKA – TECHNIKA – SPOŁECZEŃSTWO

Szanowni Państwo

Katedra Stosowanych Nauk Społecznych serdecznie zaprasza na IX
Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pt.: ROZWÓJ
SPOŁECZNY WOBEC WARTOŚCI. ETYKA – TECHNIKA – SPOŁECZEŃSTWO.
Konferencja odbędzie się w dniach 26-28.09.2023 r. w Hotelu
Gołębiewski w Wiśle. Zaproszenie i formularz zgłoszeniowy wraz z
oświadczeniem RODO w załączeniu.

Przy wysyłaniu dokumentów prosimy zwrócić uwagę, żeby w
oświadczeniu RODO „wyrażam zgodę” było podkreślone. W przypadku
podania w formularzu zgłoszeniowym niepełnej afiliacji lub jej brak,
dane będą pozyskiwane przez organizatorów z ogólnodostępnych
źródeł – organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za poprawność
tych danych.

Zaproszenie_Wisła 2023 (1)

Call for papers Wisła 2023

Formularz zgłoszeniowy (2) Personal data statement 2023 Application form 2023

Partnerzy

Facebook