IATI

Climate-KIC Programy grantowe i konkursy dla nauki i biznesu

Szanowni Państwo, Przedstawiamy informacje o 2 inicjatywach Climate-KIC. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami i udziału w projektach.

  1. PROGRAM GRANTOWY – ACCELERATOR

30 000 EURO NA START

Climate-KIC Accelerator Programme jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w następujących obszarach tematycznych:  ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branżach pokrewnych.

Program przeznaczony jest dla:

  • początkujących firm (MŚP istniejące do 3 lat),
  • osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą),
  • zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin-out).

Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to 30 tys. EUR. Granty wypłacane są w formie zaliczki.

Szczegóły na temat programu na stronie http://www.darr.pl/pl/projekty-trwajace/climate-kic/granty-dla-firm-acceleration-programme.html

2) KONKURS ClimateLaunchpad

Największy na świecie konkurs dla wczesnych pomysłów biznesowych z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, odnawialnych źródeł energii, produkcji zdrowej żywności i branż pokrewnych. Do konkursu zapraszamy zarówno osoby fizyczne, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z całej Polski, jak i małych i średnich przedsiębiorców (firmy o statusie MŚP istniejące nie dłużej niż 12 miesięcy).

3 laureatów / 3 zespoły będą reprezentować Polskę prezentując swój pomysł biznesowy podczas europejskiego finału w Limassol (Cypr) (17-18.10.2017 r.) Nagrodą główną w europejskim konkursie jest czek na kwotę 10 tys. €. Zdobywca drugiej nagrody otrzyma 5 tys. €, natomiast trzecia nagroda to 2,5 tys. €. Udział w konkursie jest bezpłatny dla każdego uczestnika i na każdym etapie konkursu. Organizator konkursu pokrywa koszty udziału w europejskim finale trzech pomysłodawców / zespołów projektowych (zwrot kosztów podróży do kwoty 500,00 € na zespół).

 

Więcej informacji na temat konkursu wraz z szczegółowymi zasadami na stronach www.darr.pl / www.climatelaunchpad.org

Partnerzy

Facebook