IATI

Posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej IATI – Wrocław

Kolejne posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji odbędzie się 19 września 2016 r. w murach Politechniki Wrocławskiej (Sala Senatu).

 

PROGRAM

I sesja 11:15-12:40

 1. Otwarcie spotkania
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Naukowo-Przemysłowej Konsorcjum IATI
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Członka Rady IATI
 4. Podjęcie uchwały dot. objęcia funkcji Przewodniczącego Rady Naukowo-Przemysłowej na kadencję 2016/17
 5. Propozycje włączenia nowych partnerów do IATI
 6. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia nowych Partnerów do IATI

Przerwa kawowa 12:40-13:00

II sesja   13:00-14:00

 1. Prezentacja działań centrów kompetencji w obszarze tematycznym OT4 – ICT
 2. Prezentacja aktualnych możliwości finansowania działalności innowacyjnej w ramach programu Horyzont 2020
 3. Strategia KGHM w zakresie działalności badawczo-rozwojowej
 4. Sprawy wniesione i dyskusja
 5. Zakończenie spotkania

Lunch

Partnerzy

Facebook