IATI

Work&Science Forum

Work&Science Forum to pierwsze targi pracy dla doktorantów organizowane w formie hybrydowej w dniach 27-29 maja 2021 roku przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Cele wydarzenia to:

  • Uświadamianie i edukacja doktorantów oraz kandydatów do szkół doktorskich na temat wpływu doświadczenia zawodowego zbieranego w trakcie doktoratu na możliwości rozwoju w sektorze prywatnym.
  • Zasygnalizowanie w przestrzeni publicznej problemu braku efektywnej współpracy sektora akademickiego z firmami R&D w Polsce.
  • Określenie możliwych dróg rozwoju, zdefiniowanie ośrodków, instytucji oraz regionów o najwyższym potencjale rozwoju dla młodych naukowców.
  • Podkreślenie wagi doktoratów wdrożeniowych i zaangażowania firm w aktualny model kształcenia doktorantów.

W trakcie wydarzenia przewidziane są: 

  • Wykłady plenarne (prezentacje w stylu TEDx)
  • Panele eksperckie
  • Szkolenia z umiejętności miękkich
  • Targi pracy dla doktorantów

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej (https://wsforum.pl) oraz fanpage na facebooku (https://www.facebook.com/Work-Science-Forum-110145921180692)

Partnerzy

Facebook