IATI

European Forum of Young Innovators – EFYI’16

W dniach 24-25 października 2016 roku Fundacja Polska Innowacyjna we współpracy
z European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers (EURODOC) – www.eurodoc.net, Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD) – www.krd.edu.pl oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, organizują w Łodzi (Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny) pierwszą edycję European Forum of Young Innovators – EFYI’16.

Głównym celem Forum jest stworzenie europejskiej platformy wymiany wiedzy, doświadczeń oraz kontaktów pomiędzy młodymi innowatorami w UE. Inicjatywa ma również zachęcać do realizowania badań dla przemysłu we współpracy z polskimi jednostkami badawczymi oraz promocję współpracy międzynarodowej.

tło newsletter LID

Nurtem przewodnim realizowanego przedsięwzięcia jest hasło „from IDEA by TRANSER to IMPACT” Powyższa idea w pełni obrazuje drogę, jaką musi przejść młody innowator od pomysłu, aż do osiągnięcia sukcesu. Poprzez realizację przedsięwzięcia chcemy uprościć drogę wszystkim młodym naukowcom w osiągnięciu sukcesu. Zrealizujemy w tym celu panele dyskusyjne z praktykami, seminaria i warsztaty, które ułatwią uczestnikom forum, zainteresowanym wdrożeniem innowacji przejście przez drogę od pomysłu aż do osiągnięcia sukcesu.

Dyskusje dotyczyć będą m.in. ochrony własności intelektualnej, instrumentów wsparcia finansowego projektów badawczo-rozwojowych, przykładów najlepszych praktyk z Europy i Świata oraz „success stories” skutecznego transferu wiedzy z nauki do biznesu. Nowością w organizowanym wydarzeniu jest wprowadzenie modułów VOP (Voice of Participants), gdzie każdy z uczestników po zakończeniu danego panelu będzie miał okazję do czynnego udziału w dyskusji i odniesienia się do tego, co zostało w niej poruszone. Ponadto uczestnicy Forum będą mieli okazję wziąć udział w praktycznych warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli Eurodoc i Polski Innowacyjnej. Główne tematy będą koncentrowały się na ścieżkach kariery młodych naukowców, formule doktoratu – a dokładniej doktoratu przemysłowego oraz innowacyjnej metodologii Lean Startup in Science.

Więcej informacji na stronie : www.efyi.pl

Wydarzenie na fb: bit.ly/EFYI16

Zapisy trwają (http://efyi16.eventbrite.com/). Udział bezpłatny – liczba miejsc ograniczona.

Partnerzy

Facebook