IATI

Europejski Konkurs Studencki

Europejskie Konsorcjum Biogospodarki, „Bio-based Industries Consortium” (BIC) już po raz drugi organizuje studencki konkurs europejski: „Bio-based Innovation Student Challenge Europe” (BISC – 2023E), którego Koordynatorem Europejskim jest „Association for European Life Sciences Universities (ICA).

 

W bieżącym roku zostały powołani zostali Krajowi Koordynatorzy Konkursu w poszczególnych krajach europejskich. Koordynatorem Krajowym na Polskę został Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 55., a osobami koordynującymi zostali dr inż. Piotr Wieczorek, Kierownik Grupy Badawczej Paliw i Biogospodarki  oraz dr inż. Krzysztof Biernat prof. PIMOT, Lider Obszaru w tej Grupie Badawczej.

 

Powołana została także Krajowa Komisja Konkursowa w składzie:  dr inż. Krzysztof Biernat, prof. PIMOT  – Przewodniczący oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki z Politechniki Łódzkiej –  europejski, uznany autorytet naukowy z zakresu biogospodarki i dr inż. Arkadiusz Majoch, Dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii PKN ORLEN. 

 

W konkursie mogą brać udział Zespoły Studenckie składające się od trzech do sześciu  osób oraz  opiekun naukowy z danej uczelni. Zakres tematyczny Konkursu  jest bardzo szeroki i obejmuje nową propozycję o charakterze innowacyjnym mieszczącą się w szerokim zakresie biogospodarki.  Sposób zgłoszenia, polega na przedstawienia odpowiednich danych w formularzu zgłoszeniowym oraz opracowaniu krótkiej  3-5 min interesującej prezentacji opracowania studenckiego w języku angielskim. Wszystkie szczegóły dotyczące przebiegu
Konkursu wraz z prezentacjami Zespołów Studenckich wyróżnionych w ubiegłym roku, są dostępne na stronie internetowej tego Konkursu:
https://bisc-e-eu;   

 

Krajowe Jury Konkursu dokona wyboru najlepszego polskiego rozwiązania, które zostanie zgłoszone do dwuetapowego finału europejskiego.  W pierwszym etapie oceny zostanie wybrane pięć najlepszych Zespołów, które w drugim etapie walczyć będą o zajęcie nagradzanych pieniężnie trzech pierwszych miejsc (w trybie on-line).  Najlepsze rozwiązania prezentowane będą na Gali z okazji 10-cio lecia BBI, które odbędzie się we wrześniu w Brukseli z udziałem około 400-stu uczestników tej Gali.  Rozważane jest aktualnie przyznanie nagród w formie rzeczowej lub pieniężnej dla co najmniej trzech Zespołów polskich ocenianych na poziomie krajowym.

 

W związku z powyższym, bardzo proszę o przesłanie do dnia 31 marca 2023r, na adres mailowy Pana dr. inż. Piotra Wieczorka – email: piotr.wieczorek@pimot.lukasiewicz.gov.pl;  tel: +48 22 7777 234, ewentualnej informacji o zamiarze zgłoszenia Zespołu Studenckiego wraz z danymi kontaktowymi Opiekuna Naukowego tego Zespołu. Jeżeli to możliwe, to proszę także o podanie tytułu roboczego proponowanej propozycji konkursowej.

bisc-e-flyer-2023

Partnerzy

Facebook