IATI

Fundusze na innowacje – IATI Monday Business Meeting 12.12.2016 r.

IMG_3291 IMG_3287

12 grudnia 2016 roku odbyło się drugie spotkanie z cyklu „IATI Monday Business Meeting”. Tym razem związane było z pozyskiwaniem funduszy na innowacje w sektorze surowcowym i energetycznym. Prelegenci przedstawili możliwości finansowania projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych – najbliższy nabór w KIC Raw Materials będzie w marcu 2017. Dla start-upów nabór jest ciągły, tak samo jak dla SME w programie Horyzont 2020.

20161212_130539

Zainteresowani mogli wysłuchać dwóch prezentacji Krzysztofa Kubackiego. Pierwsza dotyczyła innowacji i edukacji w sektorze surowców nieenergetycznych w ramach KIC Raw Materials, a druga wspierania nowej przedsiębiorczości w tym zakresiesektorze surowców. Michał Bajda z KIC InnoEnergy przybliżył możliwości wsparcia innowacji w obszarze zrównoważonej energii. Natomiast Adriana Waszak i Michał Gadzinowski z GAEU Consulting Sp. z o.o. opowiadali na przykładzie konkretnych firm, jak wygląda droga od pomysłu do sukcesu rynkowego, jak realizować projekty w ramach polskich i europejskich źródeł finansowania. GAEU Consulting to polsko-szwedzka firma doradcza, która istnieje od 2002 roku. Świadczy usługi w zakresie m.in. określenia strategii pozyskiwania dofinansowania na projekty, opracowania konkurencyjnych wniosków o dofinansowanie oraz pomoc w rozliczeniu merytorycznym i finansowym realizowanych projektów. Specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji na projekty badawczo-rozwojowe. Dotacje pozyskuje z programów międzynarodowych, krajowych i lokalnych. Adrianna Waszak i Michał Gadzinowski w swojej prezentacji przedstawili program Horyzont 2020 przekonując, że zdobycie finansowania projektów z tego programu przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które współpracują z nauką i maja innowacyjne pomysły jest bardziej osiągalne niż się wydaje.

KIC Raw Materials jest jedną ze wspólnot wiedzy i innowacji utworzonych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii w Budapeszcie oraz przedstawicieli sektora surowców mineralnych i metalicznych w grudniu 2014 r., z pominięciem surowców energetycznych. Konsorcjum tworzy ponad 120 partnerów z 22 krajów Europy, reprezentujących 70-80 proc. tego sektora na naszym kontynencie. Członkami z Polski są m.in. AGH, IMN, PŚl, PWr, IGSMiE PAN, KGHM Cuprum. Jak podkreślił Krzysztof Kubacki, jest to największe tego typu konsorcjum na świecie, to także duża sieć powiązań i kontaktów, co jest jedną z najpotężniejszych zalet tej wspólnoty. Umożliwia ona bowiem nawiązanie współpracy z partnerami, którzy normalnie nie byliby osiągalni, lub byłoby to znacznie trudniejsze. „Naszym celem jest sprawienie, aby sektor surowców był jedną z najsilniejszych gałęzi w Europie. Chcemy, aby europejska gospodarka w sferze naszych zainteresowań miała bardzo silnego partnera i mocne fundamenty. Naszym zadaniem jest wypełnienie luki w obszarze innowacji, którą nazywamy doliną śmierci. Chodzi o to, że istnieją środki, które są przeznaczane na finansowanie badań podstawowych. A gdy coś jest już przedsięwzięciem komercyjnym gotowym do wprowadzenia na rynek, to pieniądze można pozyskać od   instytucji bankowych, czy też venture capital, które są gotowe zainwestować w nowe pomysły. Ale pomiędzy tymi dwoma etapami jest luka, którą starają się wypełniać wspólnoty wiedzy i innowacji.  Środkami czy też funduszami na takie cel dysponuje m.in. KIC Raw Materials” – mówił Krzysztof Kubacki. Wiele szczegółowych informacji w tym zakresie można znaleźć na naszej stronie https://eitrawmaterials.eu.

20161212_133654

KIC InnoEnergy powstał w 2010 roku. Głównym celem tego węzła wiedzy i innowacji jest pozycja lidera w dziedzinie zrównoważonej energii. – KIC InnoEnergy integruje edukację, przemysł i naukę, gdyż innowacja tak naprawdę wynika z efektywnego łączenia tych trzech obszarów – mówił Michał Bajda. Edukacja to tworzenie liderów, którzy nie tylko są naukowcami, ale chcą prowadzić i rozwijać działania naukowe. – Jeśli chodzi o wspieranie biznesu, to stawiamy na start-upy. Naszym celem jest zapewnienie większego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej – od produkcji do dostarczenia jej odbiorcy oraz zmniejszenie kosztów dostaw do klienta. Jesteśmy gotowi wspierać każde przedsięwzięcie, które ma cele zbieżne z naszymi.  Oczekujemy, że składany u nas projekt będzie spełniał przynajmniej jedno z istotnych dla nas kryteriów, czyli np. zmniejszenie emisji szkodliwych substancji  w procesie produkcji, dystrybucji, czy zużycia energii, zaproponuje sposób na redukcję kosztów energii, czy też zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Długofalowo nasza działalność ma wpływać na poprawę konkurencyjności europejskiej gospodarki.

Z wystąpień prelegentów drugiego spotkania z cyklu „IATI Monday Business Meeting” wynika, że każdy, kto ma pomysł i chciałby go skomercjalizować – przyszły przedsiębiorca, doświadczony biznesmen, student, czy naukowiec – może się zwrócić do nich o wsparcie finansowe i merytoryczne.

Na spotkaniu  podkreślano też wagę umiędzynarodowienia, ponieważ ilość środków na rynku krajowym czy  w funduszach strukturalnych jest niewystarczająca. Niezbędne są więc  współpraca i otwieranie się na zagranicę. IATI chce pomóc w doborze partnerów i programów finansowania, rekomenduje też tworzenie projektów interdyscyplinarnych.

Ilona Trębacz

Poniżej zamieszczamy wygłoszone prezentacje:

pdf-icon – KIC Raw Materials – Wspieranie nowej przedsiębiorczości w sektorze surowców

pdf-icon – KIC InnoEnergy – A Sustainable energy for Europe

pdf-icon – KIC Raw Materials – Edukacja i Innowacje w sektorze surowców

pdf-icon – Succes stories – od pomysłu po horyzont 2020 – GAEU Consulting

Partnerzy

Facebook