IATI

Giełda Kooperacyjna w Kolonii

Projekt ma na celu poszukiwanie partnerów do polsko-niemieckich projektów badawczych. Jest skierowany do instytutów naukowo-badawczych i firm z branż: ICT, Energetyka i środowisko, NMP (Nanotechnologies, Advanced Materials and Production) oraz Transport.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 kwietnia 2015 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:
https://kolonia.trade.gov.pl/pl/kalendarium/detail/article,8605,Gielda_Kooperacyjna_-_poszukiwanie_partnerow_do_polskoniemieckich_projektow_badawczych_28042015.html

Zapraszamy do udziału!

Partnerzy

Facebook