IATI

IATI Cybersecurity Academy – Biometria

 

Biometria – źródłem czy zagrożeniem bezpieczeństwa?

Kolejnym tematem, z jakim zmierzą się uczestnicy wykładu w ramach IATI Cybersecurity Academy będzie „Biometria”. Techniki biometryczne coraz szerzej wchodzą do powszechnego użytku. Tymczasem edukacja użytkowników nie idzie w parze z postępem wdrożeniowym. Niewiedza w zakresie elementarnych cech systemów biometrycznych, ich zalet i wad są często źródłem zachowań niebezpiecznych i prowadzą do wzrostu nieufności użytkowników.

Prelegent, Wojciech Wodo z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, dokona konfrontacji faktów i mitów dotyczących zastosowań metod biometrycznych w różnych systemach bezpieczeństwa. Odniesie się do problematyki ochrony danych osobowych (w tym biometrycznych) w kontekście nowej dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej ochrony danych osobowych (mającej zastąpić dotychczas obowiązującą 95/46/WE). W swoim wystąpieniu uwagę poświęci także atakom kanałami bocznymi na systemy biometryczne.

Poruszane podczas wykładu aspekty są poparte wynikami prac badawczych Autora w obszarze technologii biometrycznych. Prelegent prowadził projekty związane z behawioralną biometryką sposobu pisania na klawiaturze (ang. keystroking), systemami biometrii twarzy oraz metodami ochrony danych biometrycznych. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie http://www.biometrickeypress.pl/.

Wykład odbędzie się w czwartek 28 kwietnia br. o godz. 13:00, w sali 201, budynek D-21, na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej.

Po wykładzie uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać z prelegentem
w nieformalnej atmosferze przy kawie.

Chętnych prosimy o rejestrację. Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy.

Formularz zgłoszeniowy:

Ładowanie…

Partnerzy

Facebook