IATI

IATI Cybersecurity Academy – podsumowanie semestru

W czwartek 30 czerwca odbył się wykład prof. Mirosława Kutyłowskiego p.t. „EIDAS i techniczne perspektywy identyfikacji elektronicznej”. Wykład nawiązywał bezpośrednio do bieżącej sytuacji w Polsce i UE, a związanej z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2016 r. regulacji eIDAS oraz wynikającej z niej konieczności obsługiwania systemów zagranicznych oraz bezpieczeństwa krajowych systemów informatycznych i ochrony interesów obywateli naszego kraju (w zakresie usług IT).

Rozwiązaniem szeregu problemów wynikających z rozpadu dotychczasowego systemu zabezpieczeń oraz wzrostu liczby i skali potencjalnych cyberataków (m.in. „przejęcia” tożsamości osób, wrogie przejęcia firm na skutek „podszywania się” pod istniejące) jest m.in. wdrożenie systemu dualnego, opartego o tzw. pieczęć elektroniczną (ang: electornic seal). Prelegent omówił zalety i wady takiego rozwiązania oraz możliwości jego zastosowania np. w branży usług finansowych (banki).

W dalszej części wykładu mowa była o projekcie Ministerstwa Cyfryzacji „Dowód osobisty na smartfonie”, w szczególności o technicznych aspektach wdrożenia tego rozwiązania. Omówiona została także koncepcja eID „Identity based dla bezpiecznej komunikacji” oraz zagadnienie „Pseudonymous Signature”.

Czwartkowe spotkanie było ostatnim w pierwszej części Akademii. Na kolejne wykłady w ramach IATI Cybersecurity Academy zapraszamy po wakacjach.

Podsumowanie tej części cyklu oraz wszystkie prezentacje dostępne są na stronie:

https://cybersecurity-iati.e-science.pl/cms/page/cybersecurity-cybersecurity-academy

Informacje o drugiej części cyklu zamieścimy we wrześniu na naszej stronie internetowej oraz stronie centrum kompetencji Cyberbezpieczeństwo: cybersecurity-iati.e-science.pl

Jesteśmy otwarci na sugestie odnośnie problematyki, którą chcieliby Państwo poruszyć w drugim semestrze Akademii. Na propozycje czekamy pod adresem: dorota.taraszewska-zalipska@iati.pl

Wszystkim uczestnikom IATI Cybersecurity Academy życzymy udanego, bezpiecznego wypoczynku, wolnego od trosk dnia codziennego.

Konsorcjum IATI

Partnerzy

Facebook