IATI

IATI dla branży automotive

5 grudnia 2019 r. na Politechnice Wrocławskiej odbyło się kolejne spotkanie z cyklu IATI MBM. Tym razem tematem była współpraca przedsiębiorców skupionych wokół Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego z naukowcami z Politechniki Wrocławskiej*). Celem spotkania było:

  1. podsumowanie działań DKM w 2019 roku oraz przedstawienie projektu nowej strategii klastra,
  2. zapoznanie przedsiębiorców z ofertą badawczą Politechniki Wrocławskiej, dedykowaną w szczególności branży automotive.

Współpraca DKM z Politechniką Wrocławską ma już wieloletnią tradycję, choć dotychczas koncentrowała się na pracach i badaniach realizowanych głównie przez Wydział Mechaniczny. Tymczasem potrzeby przedsiębiorców z klastra znacząco wybiegają poza obszar kompetencji jednego wydziału. Dlatego też Politechnika Wrocławska zaprosiła przedsiębiorców do współpracy znacznie szerszej. W ramach prezentacji naukowców goście z DKL oraz przedstawiciele Legnickiej i Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zapoznali się z ofertą badawczą wydziałów: Mechanicznego, Chemii i Elektroniki. Następnie udali się do nowootwartego kompleksu laboratoriów (GEO-3EM, https://pwr.edu.pl/badania/geo-3em), w którym swoje zaplecze badawcze zaprezentowały zespoły badaczy z ww. wydziałów.

Tradycyjnie po części oficjalnej była możliwość prowadzenia rozmów dwustronnych (B2S) przy poczęstunku.

*) Warto dodać, że Liderzy konsorcjum IATI zawarli umowy o współpracy z Legnicką SSE oraz Wałbrzyską SSE „Invest Park” w 2014 roku. Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny działa w ramach LSSE.

Partnerzy

Facebook