IATI

IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) – „Zielone miasto”, 16 października 2017 r. – AGENDA

Serdecznie zapraszamy na ósme spotkanie z cyklu IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) – „Zielone miasto”, które odbędzie się 16 października 2017 r. na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej, budynek D-21 (pl. Grunwaldzki 11), sala 007 w godzinach 12.00-14:00.

W ostatnim czasie, głównie za sprawą (byle)jakości powietrza w Polsce, rozgorzała gorąca dyskusja dotycząca konieczności szczególnej dbałości o środowisko, a którym żyjemy. W związku z tym zachęcamy do zaprezentowania innowacyjnych pomysłów, a także działań i projektów realizowanych przez Państwa, których celem jest m.in. troska o środowisko.

Tematy powiązane, godne poruszenia na spotkaniu to m.in.:

 • smart city
 • rewitalizacja przestrzeni miejskiej
 • dbałość o tereny zielone i zarządzanie nimi
 • dbałość o jakość powietrza, wody, gleby w mieście (walka ze smogiem, retencja wody deszczowej, zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń, ekologiczne rozwiązania komunikacyjne i architektoniczne)
 • gospodarka odpadowa i recykling
 • budownictwo energooszczędne
 • zagospodarowanie nabrzeża rzecznego w mieście.

Gorąco zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniu i zgłaszanie tematów krótkich wystąpień inspirowanych hasłem „Zielone miasto”.

Celem spotkań IATI Monday Business Meeting jest:

 • nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, parkami technologicznymi, klastrami i organizacjami pozarządowymi,
 • poznanie aktualnych konkursów i pomoc w wybraniu optymalnych źródeł finansowania wspierających tworzenie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań,
 • wskazanie kierunków rozwoju i strategii B+R podmiotów gospodarczych, w tym partnerów IATI,
 • promocja planowanych i realizowanych projektów naukowych i rozwiązań  możliwych do komercjalizacji, a także potencjału dydaktycznego i zaplecza laboratoryjnego partnerów IATI.

W ramach spotkania przewidziane są krótkie prezentacje i dyskusja, a następnie indywidualne spotkania i rozmowy. Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów z naukowcami i przedsiębiorcami, które zaowocują współpracą. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

Czekamy na Państwa zgłoszenia

dorota.taraszewska-zalipska@iati.pl

Tel.: +48 71 3204767

pdf-icon AGENDA spotkania

Partnerzy

Facebook