IATI

IATI Monday Business Meeting ICT – 19 czerwca 2017 r.

Zapraszamy na kolejne spotkanie pt. IATI Monday Business Meeting ICT dotyczące możliwości współpracy przedsiębiorstw z nauką i projektów badawczych w zakresie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, które odbędzie się 19 czerwca 2017 r. na

Politechnice Wrocławskiej, budynek D-21, sala 007, w godzinach 12.00-14:00.  Celem spotkania jest:

  • nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, parkami technologicznymi, klastrami i organizacjami pozarządowymi,
  • poznanie aktualnych konkursów i pomoc w wybraniu optymalnych źródeł finansowania wspierających tworzenie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań,
  • wskazanie kierunków rozwoju i strategii B+R podmiotów gospodarczych, w tym partnerów IATI,
  • promocja planowanych i realizowanych projektów naukowych i rozwiązań  możliwych do komercjalizacji, a także potencjału dydaktycznego i zaplecza laboratoryjnego partnerów IATI.

Przewidywane są krótkie prezentacje i dyskusja, a następnie indywidualne spotkania i rozmowy. Zachęcamy przedstawicieli przedsiębiorstw, i organizacji otoczenia biznesu do aktywnego udziału i zaprezentowania potrzeb badawczych w zakresie ICT.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, po wcześniejszym przesłaniu zgłoszenia na adres: dorota.taraszewska-zalipska@iati.pl

Partnerzy

Facebook