IATI

IATI Monday Business Meeting – w dziedzinie bezpieczeństwa

W poniedziałek 11 grudnia 2017 r. odbyło się dziesiąte spotkanie z cyklu IATI Monday Business Meeting. Poświęcone było możliwościom współpracy naukowców z przedsiębiorcami w dziedzinie bezpieczeństwa. Wśród prelegentów byli m.in. przedstawiciele firm: SELENA FM SA, PCC Rokita, MPWiK z Wrocławia oraz koordynator Klastra Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska Naturalnego.

Grupa SELENA FM SA działa na rynkach międzynarodowych produkując i dostarczając profesjonalnym wykonawcom i indywidualnym użytkownikom szeroką gamę chemii budowlanej, w tym piany poliuretanowe, kleje, uszczelniacze i systemy ociepleń budynków. Firma jest jednym z trzech największych producentów piany poliuretanowej na świecie. Pan Krystian Stawiński, Group Innovation Manager, wskazał na duże możliwości współpracy ze światem nauki w zakresie opracowania innowacyjnych produktów. W szczególności firma dąży do stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa wytwarzanych produktów, zarówno w fazie ich aplikacji, jak i późniejszego użytkowania. Jedną ze ścieżek rozwojowych firmy są produkty spełniające wysokie standardy
w zakresie tzw. biernej ochrony przeciwpożarowej.  

Firma PCC Rokita należy do globalnego holdingu PCC SE. Przychody Grupy PCC generowane są przez trzy dywizje – Chemii (blisko 90%), Logistyki (ok. 8%) i Energii. Spółki chemiczne zlokalizowane w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Grupy produktowe w zakresie chemii obejmują:

 • poliole (polieterowe, poliole poliestrowe, głównie do produkcji pianek, prepolimery, systemy poliuretanowe) – produkty dedykowane m. in. do branży meblarskiej, budowlanej, samochodowej;
 • chlor, ług sodowy, tlenek propylenu – produkty dla wielu branż przemysłu, w tym do uzdatniania wody czy też do produkcji polioli;
 • plastyfikatory i uniepalniacze – produkty dedykowane m. in. do branży budowlanej, chemicznej i tworzyw sztucznych;
 • energetykę, w tym energię elektryczną i cieplną oraz parę technologiczną – są to produkty dedykowane do produkcji wewnętrznej oraz dostarczane (ciepło) do użytkowników w Brzegu Dolnym.

Wyrażona przez przedstawiciela firmy, pana Łukasza Starczewskiego, potrzeba współpracy z naukowcami wynika z dwóch głównych powodów: budowy Centrum Innowacji i Skalowania Procesów oraz potrzeb w zakresie rozwoju technologii zapewniających zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz otoczenia (zakład w Brzegu Dolnym zlokalizowany jest w centrum miasta, u zbiegu dwóch ważnych szlaków komunikacyjnych regionu Dolnego Śląska).

 

Reprezentujący MPWiK we Wrocławiu Przemysław Chrobot omówił dwa aspekty dot. bezpieczeństwa: bezpieczeństwo źródeł wody oraz bezpieczeństwo energetyczne. Firma zainteresowana jest podjęciem prac badawczych i rozwojowych w następujących tematach:

 • rozwój systemów wczesnego ostrze-gania przed zanieczyszczeniem wody,
 • opracowanie „szybszych” metod identyfikacji mikroorganizmów,
 • rozwój metod efektywnego ujmowania wody,
 • optymalizacja procesu fermentacji metanowej,
 • metody zwiększenia samowystar-czalności energetycznej WOŚ,
 • rozwój systemów OZE.

Klaster Ratownictwa, Bezpieczeństwa, Ochrony Ludności i Środowiska Naturalnego (www.klasterratownictwa.pl), reprezentuje ponad 30 podmiotów (m.in. przedsiębiorstw, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych) zainteresowanych opracowaniem i rozwojem nowoczesnych technologii i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Główny obszar zainteresowań klastrowiczów to bezpieczeństwo pożarowe, chemiczne, a także opracowywanie procedur i środków o charakterze prewencyjnym. Koordynator Klastra, pan Zbigniew Chrzanowski, zaprezentował jeden z pomysłów na „produkt klastrowy” tj. pojazd dekontaminacyjny, będący obecnie w fazie koncepcyjnej.

 

Dr inż. Tomasz Fałat, Dyrektor Centrum Obronności i Bezpieczeństwa na Politechnice Wrocławskiej omówił cel i zasady działania Centrum. Jednostka została utworzona w 2013 r. w celu prowadzenia działalności: naukowej, badawczej, usługowej, promocyjnej i szkoleniowej, w szczególności dotyczącej wytwarzania i obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym (w zakresie zgodnym z zapisami uzyskanej w tym celu koncesji). Celem Centrum jest wykorzystanie potencjału intelektualnego i infrastruktury badawczej Politechniki Wrocławskiej dla opracowania i przygotowania do wdrożenia innowacyjnych technologii obronnych. Do realizacji umów objętych koncesją z zakresu technologii o przeznaczeniu wojskowym, policyjnym czy obronnym i prowadzonych pod odpowiednim nadzorem systemów jakościowych kierownik centrum może kierować tylko zespoły, które spełniają warunki koncesji i których członkowie posiadają odpowiednie certyfikaty i poświadczenia bezpieczeństwa. Wyodrębnienie strukturalne Centrum w ramach uczelni pozwala prowadzić prace o szczególnych wymaganiach, w tym dla klientów z sektora obronnego.

 

Ofertę kooperacji z przemysłem przedstawili reprezentujący świat nauki prof. Piotr Młynarz z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, który zachęcił do szerszej współpracy z kadrą naukową wydziału oraz prof. Marian Żuber z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Prof. Żuber kieruje pracami centrum kompetencji IATI „Obronność i technologie obronne w bezpieczeństwie państwa”. Centrum kompetencji podejmie współpracę w zakresie m.in.:

 • chemii i materiałów niebezpiecznych,
 • dozymetrii i radiometrii,
 • badania wytrzymałości materiałów i badań nieniszczących,
 • symulacji taktycznych,
 • modelowania procesów i symulacji numerycznych,
 • Grafiki 3D,
 • Radio Frequency Identyfication (RFID) i łączności radiowej,
 • przywództwa i gier strategicznych.

 

Temat bezpieczeństwa jest ważny dla wielu firm, które odpowiedziały na nasze zaproszenie, stąd w 2018 roku z pewnością wrócimy do tego zagadnienia. Oferta IATI w zakresie OT 11 jest bardzo szeroka, o czym pisaliśmy w Wiadomościach IATI nr 15/2017.  

 

Było to ostatnie w tym roku IATI Monday Business Meeting. Na kolejne spotkanie zapraszamy w styczniu 2018 roku. Szczegóły wkrótce na www.iati.pl

Partnerzy

Facebook