IATI

IATI Monday Business Meeting – współpraca z Krajowymi Klastrami Kluczowymi

Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszamy na trzecie spotkanie pt. IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) o tematyce współpraca z Krajowymi Klastrami Kluczowymi, które odbędzie się w dniu 23.01.2017 r. w sali konferencyjnej AGH nr 106, paw. A-0, Kraków, al. Mickiewicza 30 w godzinach 12.00-15.00.
 
Celem spotkań organizowanych przy współpracy z Centrum Transferu Technologii AGH i CTT Politechniki Krakowskiej jest:
 
– umożliwienie nawiązania i zacieśnienia współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, parkami technologicznymi, klastrami i organizacjami pozarządowymi;
– zapoznanie uczestników z aktualnymi konkursami i pomoc w doborze optymalnych źródeł finansowania wspierających tworzenie lub wdrożenie innowacyjnych rozwiązań;
– zaprezentowanie kierunków rozwoju i strategii B+R podmiotów gospodarczych, w tym partnerów IATI;
– promocja planowanych i realizowanych projektów naukowych i rozwiązań możliwych do komercjalizacji, a także potencjału dydaktycznego i zaplecza laboratoryjnego partnerów IATI.
 
Przewidywane są krótkie prezentacje i dyskusja, a następnie indywidualne spotkania i rozmowy.
 
Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym programie. Serdecznie zapraszamy partnerów naukowych i przemysłowych IATI – podczas dyskusji będzie możliwość krótkiego zaprezentowania wyników własnych prac badawczych lub doświadczeń i nawiązania współpracy. Zgłoszenia do dnia 20.01.2017 r. przyjmuje Agnieszka Czaplicka, e-mail: agnieszka.czaplicka@iati.pl

 

pdf-icon IATI Monday Business Meeting – współpraca z Krajowymi Klastrami Kluczowymi

Partnerzy

Facebook