IATI

IATI Partnerem Advances in Cleaner Production Network

Miło nam poinformować, że Instytut Autostrada Technologii i Innowacji został Partnerem międzynarodowej sieci współpracy Advances in Cleaner Production Network (ACPN).

Priorytetowym zagadnieniem, jakim zajmuje się ACPN jest szeroko rozumiana czystsza produkcja (ang. Cleaner Production), która prowadzi do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju przez ograniczenie negatywnego oddziaływania działalności produkcyjnej na środowisko, zwiększenie odporności przyrody na obciążenia lub zapewnienie większej skuteczności i odpowiedzialności w zakresie korzystania z zasobów naturalnych (efektywne wykorzystanie zasobów i energii).

Link do strony:
http://www.advancesincleanerproduction.net/network/index.html

Partnerzy

Facebook