IATI

III edycja bezpłatnej konferencji – Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł – ZAPISY

Zapraszamy serdecznie do udziału w III edycji Konferencji:

„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł”

która odbędzie się w dniach 23-24 maja 2017 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej, paw. A-0, sala 213, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

Patronat: prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – JM Rektor AGH

Zapraszamy młodych pracowników nauki, doktorantów, studentów do przygotowania referatu w zakresie innowacyjnych rozwiązań (produktowych, procesowych, społecznych, organizacyjnych, marketingowych, instytucjonalnych) skierowanych do podmiotów gospodarczych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Streszczenia będą drukowane w materiałach konferencyjnych, a zgłoszone referaty będą rekomendowane do publikacji w czasopismach naukowych, np. Acta Innovations (8 pkt), Cuprum (4 pkt) i inne.

Program Konferencji:   pdf-icon

Komitet naukowy:

dr hab. inż. Wioletta Bajdur, prof. PCz
dr hab. inż. Krzysztof Gaska
dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK
dr hab. inż Natalia Iwaszczuk, prof. AGH
dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH
dr hab. inż. Anna Michna, prof. PŚl
dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, prof. IGSMiE
dr hab. inż. Magdalena Wdowin, prof. IGSMiE PAN
dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, prof. PCz
dr inż. Józef Ciuła
dr inż. Anna Czaplicka
dr Krzysztof Głuc
dr Ewa Kochańska
dr inż. Dariusz Sala
dr Marzena Smol
dr inż. Joanna Witczak
dr inż. Joanna Zarębska

013_KSAF AGH_MBernas

Wydarzenia towarzyszące:

 • wykłady zaproszonych gości,
 • Międzynarodowe targi pracy branży surowcowej,
 • konkursy – m.in. debata oksfordzka,
 • szkolenia dla przedsiębiorców,
 • wizyty w kopalni.

Międzynarodowe targi pracy branży surowcowej to jedyne w Polsce wydarzenie umożliwiające zapoznanie się z ofertami pracy, staży i praktyk przedsiębiorstw z wielu krajów UE, a także ze strategiami rozwoju przedsiębiorstw i najnowszymi technologiami. Przewidywany jest udział podmiotów zajmujących się surowcami w całym łańcuchu wartości, tj. firm poszukiwawczych, zakładów górniczych i hut, podmiotów zajmujących się recyklingiem i substytucją surowców, organizacji pozarządowych, klastrów oraz agencji rządowych. Udział w imprezie potwierdzili partnerzy EIT Raw Materials, m.in. z Austrii, Niemiec, Finlandii, Szwecji, a także studenci m.in. z uczelni zlokalizowanych we Freibergu, Leoben, Grazu, Wiedniu, Bratysławie, Koszycach, Miszkolcu, Dniepropietrowsku, Pradze, Zagrzebiu, Wrocławiu i Krakowie.

 Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza (do 8 maja 2017 r.) Propozycje tytułów referatów wraz ze streszczeniem (minimum 500 wyrazów w układzie cel pracy, metoda, możliwości zastosowania) proszę przesyłać do (do 8 Maja 2017 r.)

 Zgłoszenia są przyjmowane do 10 Maja.

Ładuję…

 

 

Kontakt:

Agnieszka Czaplicka-Kotas

Akademia Górniczo-Hutniczaim. Stanisława Staszica

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel. 12 617 59 95

e-mail agnieszka.czaplicka@iati.pl

 

Zapraszamy młodych pracowników nauki, doktorantów, studentów oraz koła naukowe do zaprezentowania opracowywanych innowacyjnych rozwiązań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowy i  marketingowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych wyrobów, procesów czy systemów zarządzania i sprzedaży. Rozwój  i  wdrażanie innowacji jest obecnie przedmiotem szerokiej dyskusji zarówno na forum UE (plany utworzenia nowej instytucji UE –  Europejskiej Rady ds. Innowacji), jak i w Polsce (powołano Radę ds. Innowacyjności, której celem jest m.in. skoordynowanie instrumentów polityki proinnowacyjnej, wybrano krajowe i regionalne inetleigentne specjalizacje oraz opracowywana jest Biała Księga Innowacji). W wielu dokumentach podkreśla się konieczność tworzenia gospodarki opartej na wiedzy poprzez zwiększanie potencjału naukowego, mobilności kadr naukowych oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji. Dlatego też celem konferencji jest promocja rozwiązań innowacyjnych, które w znacznym stopniu tworzone są przez młodych pracowników nauki i studentów.

Organizatorzy mają nadzieję, iż prezentacja innowacyjnych rozwiązań i ich promocja wśród partnerów IATI i przedstawicieli przemysłu pozwoli na szybsze wdrożenie niektórych z nich.

001_KSAF AGH_MBernas

Obszary tematyczne:

 • Nowe technologie informatyczne (ICT)
 • Energetyka
 • Mechanika, mechatronika i nanotechnologie
 • Gospodarka surowcami mineralnymi
 • Ochrona środowiska
 • Ekonomia i zarządzanie

Partnerzy:igsmie

uit

logourssgreenjpgrgb

eko-biomasa

elpo-logistyka

pro-akademia

eit raw materials

poldoc350

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Partnerzy

Facebook