IATI

III Monday Business Meeting – podsumowanie

23 stycznia 2017 roku odbył się w Akademii Górniczo-Hutniczej III Monday Business Meeting, podczas którego były omawiane możliwości współpracy z Krajowymi Klastrami Kluczowymi. Tym razem nasi goście mogli zapoznać się z Klastrem LifeScience, Klastrem Zrównoważona Infrastruktura, Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Klastrem Wschodnim ICT oraz Bydgoskim Klastrem Przemysłowym. 

Klastrów Kluczowych w Polsce jest 16, dwa z nich są ulokowane w Małopolsce. Obecnie klastry stawiają sobie za główny cel bliższą współpracę nauki i biznesu oraz umiędzynarodowienie. Poza tym zdecydowanie promują wprowadzanie innowacji i nowych technologii.

Klaster LifeScience Kraków powstał w 2006 roku jako inicjatywa kilkudziesięciu małopolskich przedsiębiorstw, które połączyła wizja rozwoju innowacyjności w sektorze life science. Członkami klastra są firmy zajmujące się innowacjami w obszarze zdrowia i jakości życia, m.in. pięć krakowskich uczelni – w tym AGH – zainteresowanych life science, krajowe i regionalne instytuty badawcze, służba zdrowia, czyli szpitale i inne instytucje zajmujące się leczeniem, instytucje wsparcia biznesu, czyli firmy mające ofertę dla life science oraz władze regionalne. Do zadań klastra należy podnoszenie efektywności wykorzystania zasobów naukowych, kulturowych i gospodarczych istniejących w Małopolsce w ramach  sieci współpracy, platform, organizację eventów i realizację konkretnych projektów. Istotą jego działania jest wspieranie nowatorskich rozwiązań,  tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych jednostek badawczo-rozwojowych. Klaster stanowi platformę do łączenia i rozwijania zasobów z obszaru life science w celu ich efektywnego wykorzystania w przestrzeni innowacyjnej gospodarki. Klaster działa na rzecz całego regionu Małopolski, który jest obszarem mającym potencjał w obszarze biotechnologii i life science. Obecnie w klastrze jest ponad 90 podmiotów, które aktywnie współpracują na rzecz całego regionu.

IMG_4088

Klaster Zrównoważona Infrastruktura powstał z myślą o wsparciu mikro i małych przedsiębiorców we wdrażaniu produkcji i oferowanych usług oraz innowacji z zakresu technologii autonomicznego budownictwa i nowoczesnych rozwiązań automatyki użytkowej. Obecnie skupia on ponad sto przedsiębiorstw z branży budowlanej i  pokrewnych oraz firmy i instytucje doradcze świadczące usługi powiązane z budownictwem, ekologią i oszczędnością kosztów. Poza tym członkami klastra są Uniwersytet Jagielloński oraz Akademia Górniczo-Hutnicza. Oprócz firm i instytucji członkowskich klaster ma również podpisane umowy o współpracy z wieloma partnerami z Polski i zagranicy. Partnerzy wymieniają się wiedzą, która jest komercjalizowana i przekuwana na sukces finansowy. Idea łączenia się w klastry polega na współpracy. Chodzi o to, aby przedsiębiorcy z danej branży, działający na tym samym terenie, nie tylko konkurowali między sobą, ale także mogli działać w określonych obszarach: tworzyć wspólne grupy zakupowe czy razem przygotowywać oferty dla klientów. W ten sposób sektor MŚP ma szansę równać się z dużymi oferentami, ci  zaś mają w tych mniejszych zaplecze dla swojej działalności. Podkreślono, że sukcesu nie uda się osiągnąć bez współpracy z nauką, która jest w stanie opracowywać nowe rozwiązania, gwarantujące i małym, i dużym firmom konkurencyjność.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu istnieje od 2011 roku. Powstał w oparciu o dotychczasową współpracę przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami z firmami świadczącymi usługi doradcze, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz instytucjami z otoczenia biznesu. Klaster ma charakter ponadregionalny. Obejmuje swoim zasięgiem i oddziaływaniem teren województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Dla założycieli klastra istotna jest konsolidacja sektora gospodarki odpadami i recyklingu. Aby to było możliwe, klaster zaprasza do współpracy nowe podmioty, przedsiębiorstwa, startupy szukające pomysłów na zagospodarowanie odpadów. Klaster chce stworzyć polską markę rodzimych produktów, które charakteryzują się wysoką jakością i  będą mogły być oferowane na rynkach zagranicznych. Rozwija i podejmuje projekty międzynarodowe, obecnie ma podpisane umowy o współpracy z pięcioma kolejnymi europejskimi klastrami, aby umożliwić wymianę wiedzy i doświadczeń. Klaster świadczy szeroki zakres usług proinnowacyjnych w zakresie zagospodarowania odpadów odzysku i recyklingu (w tym metali z ZSEE), których celem jest wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrze. Partnerami naukowym są m.in. AGH, IMN, IGSMiE PAN, PK. Głównym produktem, którego wartość kształtuje się w łańcuchu wartości w klastrze, są ekoprodukty.

Klaster Wschodni ICT z siedzibą w Lublinie powstał w 2007 roku. Jego główne cele związane są z wejściem ICT na nowe obszary, w obrębie zainteresowań tego klastra jest też branża kosmiczna. Klaster ma  dobre relacje z ukraińskimi firmami, które kiedyś budowały technologie kosmiczne na rzecz rosyjskiego przemysłu kosmicznego, a obecnie szukają rynków na Zachodzie. Drugim obszarem zainteresowań jest energetyka. WK ICT bierze udział  w tworzeniu klastrów energetycznych w całym kraju.

IMG_4090

Klaster Wschodni ICT stanowi około 10 proc. rynku usługowo-produkcyjnego ICT w Polsce. Klaster jest też mocno powiązany z warszawskimi firmami. Jak podkreślono, polski rynek ICT jest w dużej mierze odtwórczy – przedsiębiorcy spoglądając na zagranicznych potentatów tej branży starają się wdrażać podobne rozwiązania na rodzimy rynek. Założycie lublińskiego klastra przekonują naszych biznesmenów, aby stawiali na innowacje i własne pomysły. Jak podkreślają przedstawiciele Klastra Wschodniego, branża ICT bardzo dynamicznie się zmienia, dlatego tworzenie pojedynczych produktów jest trudne.

Bydgoski Klaster Przemysłowy powstał 10 lat temu. Obecnie zrzesza około stu podmiotów, z czego ponad 60 proc. to firmy produkcyjne. Klaster specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw polimerowych i wytwarzaniu potrzebnych do tego narzędzi. Są wśród nich firmy, które produkują dla potentatów światowych, jak np. IKEA. Są to głównie małe firmy i z tego powodu postanowiły one zjednoczyć się w strukturę klastrową. Obecnie w tych przedsiębiorstwach zatrudnionych jest ponad pięć tysięcy pracowników.

Zebrani mieli też okazję wysłuchać prezentacji o Fundacji Forum Klastrów Małopolski. Fundacja powstała, gdyż przedsiębiorcy dostrzegli, jak niekorzystny jest brak wspólnej polityki klastrowej na terenie województwa małopolskiego, zwłaszcza, iż miały ją już inne regiony. Problemem było m.in. to, że nie była nagłaśniana współpraca przedsiębiorców, uczelni i samorządów. Przedstawiciele klastrów postanowili zjednoczyć siły, a ponieważ każdy działa w innej dziedzinie, współpraca mogła pomóc wszystkim jednostkom w nich zrzeszonym. W skład Fundacji Forum Klastrów Małopolski wchodzi dziesięć klastrów. Fundacji przyświeca rozwijanie innowacyjności i przedsiębiorczości, ze szczególnym naciskiem na realną współpracę biznesu z uczelniami.

Z krótką prezentacją wystąpiła też prof. dr hab. inż. Janina Molęda z Katedry Energetyki Wodorowej na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej, która przybliżyła zebranym tematykę ogniw litowych. Zostały one wprowadzone na rynek w 1991 roku przez Sony Corporation. Wykazują znacznie wyższą gęstość energii, zarówno na jednostkę objętości, jak i na jednostkę masy w stosunku do tradycyjnych akumulatorów. Pojawiają się wciąż nowe zastosowania ogniw litowych, początkowo była to elektronika przenośna, motoryzacja, po magazynowanie energii odnawialnej. Światowi  producenci ogniw litowych są głównie na Dalekim Wschodzie – to ponad sto fabryk produkujących ogniwa litowe.

 

Prezentacje ze spotkania:

pdf-icon – Klaster LifeScience Kraków

pdf-icon – Wyzwania i możliwości w projektowaniu akumulatorów Li-ion dla pojazdów elektrycznych i wielkoskalowych magazynów energii

Partnerzy

Facebook