IATI

Impact mobility rEVolution’18

Konsorcjum IATI objęło patronatem wydarzenie pod nazwą „Impact mobility rEVolution’18”. Jest to pierwszy i największy międzynarodowy kongres połączony z EXPO, w którym eksperci z branży motoryzacyjnej i transportowej połączą swoje siły z sektorem telekomunikacyjnym i wysokich technologii.      
Celem „Impact mobility rEVolution’18” jest multidyscyplinarne kształtowanie przyszłości inteligentnej mobilności w Polsce. Planowany jest udział około 2 000 uczestników z Polski i zagranicy, w tym przedstawicieli biznesu, środowiska akademickiego, administracji publicznej i start-upów.
 
Tematyka wydarzenia zbiega się z obszarami tematycznymi IATI: transport oraz technologie informacyjne i telekomunikacyjne. Tematowi e-mobilności poświęcona była także kwietniowa Rada Naukowo-Przemysłowa IATI. Kongres będzie okazją do wypromowania zespołów naukowych działających w ramach IATI w ww. obszarach. 
 
Kongres odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (Plac Sławika i Antalla 1) w dniach 12-13 września 2018 roku.Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu.
Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez oficjalną stronę kongresu https://impactcee.com/mobilityrevolution/2018/
Udział partnerów naukowych jest bezpłatny. 

Partnerzy

Facebook