IATI

Internetowe narzędzie samooceny efektywności surowcowej małych i średnich przedsiębiorstw

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy pismo dr hab inż. Jana Skowronka, Dyrektora Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych dot. internetowego narzędzia samooceny efektywności surowcowej małych i średnich przedsiębiorstw.

Aktualnie intensywnie poszukujemy firm, które przetestują z nami lub bez naszej obecności aplikację, która ma pomóc przedsiębiorcom ocenić/podjąć nowe  działania w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, wodą, surowcami itp. Poszukiwani są przedsiębiorcy z branży spożywczej  tj. producenci żywności i napojów, przetwórstwo warzyw/owoców itp.

  • Branża  gastronomiczo-hotelarska t.j. pensjonaty, bary, hotele, firmy cateringowe, restauracje itp.
  • Branża budowlana: firmy budowlane, remontowe, rozbiórkowe itp.
  • Branża motoryzacyjna: producenci części/podzespołów samochodowych
  • Branża  gospodarki odpadami/recyklingu: t.j. firmy zajmujące się zbiórką, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów ,w tym odpadów niebezpiecznych, firmy zajmujące się recyklingiem/odzyskiem surowców

pdf-icon Pismo dr hab inż. Jana Skowronka, Dyrektora Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

 

Instrukcja:

Internetowe narzędzie samooceny efektywności surowcowej
małych i średnich przedsiębiorstw

Link do aplikacji:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/resat/

Przed wypełnieniem  kwestionariuszy należy się zalogować.

W tym celu należy wybrać język polski, pojawi się wprowadzenie, wybieramy Narzędzia, pojawia strona Login (w j. angielskim ), na której przedsiębiorca powinien się zarejestrować: Create an ECAS account. Zalogowanie do systemu wymaga podania hasła i adresu mailowego, na który zostanie wysłana wiadomość wraz linkiem umożliwiającym stworzenie autoryzowanego konta.

Zalogowanie osoby umożliwia kontynuację testowania narzędzia w dowolnym czasie.

Po zaakceptowaniu i zalogowaniu się w systemie ECAS należy powrócić do narzędzi (tools) lub strzałka wstecz

Narzędzia

Before using any of the tool it is required to fill in your profile information. Fill in profile information here. Ten komunikat obecnie wyświetla się  w języku angielskim , docelowo dostępny będzie po polsku , przedsiębiorca powinien wprowadzić wymagane informacje o swojej firmie

W dalszej części wyświetlają się kwestionariusze do wypełnienia .

Podstawowy kwestionariusz – do wypełnienia przez przedsiębiorcę

Branżowe kwestionariusze –  do wypełnienia przez przedsiębiorcę (zgodnie z reprezentowaną branżą: przemysł motoryzacyjny, żywność i napoje, zakwaterowanie i wyżywienie, zarządzanie odpadami i recykling materiałów, budownictwo)

Pomiar Produktywności Zasobów  do wypełnienia przez przedsiębiorcę (ten kwestionariusz jest jeszcze wyświetlany w języku angielskim – lada dzień będzie dostępny po polsku)

Badanie satysfakcji: do wypełnienia przez przedsiębiorcę (ten kwestionariusz jest jeszcze wyświetlany w języku angielskim – lada dzień będzie dostępny po polsku) 

Po wypełnieniu przez przedsiębiorcę każdego z kwestionariuszy wyświetla się tzw. raport, który zawiera zindywidualizowane  zalecenia oraz wskazówki  w zakresie działań, jakie można wdrożyć w firmie, aby oszczędniej gospodarować zasobami. Warto je przeczytać!

Partnerzy

Facebook