IATI

Jak zmieniają się perspektywy rozwoju innowacji i transfer wiedzy z nauki do gospodarki w rezultacie obecnej pandemii 29 kwietnia 2020, 16:00-18:00 (środa)

Serdecznie zapraszam na webinar, zorganizowany przez Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji inQUBE Uniwersyteckiego Inkubatora Przedsiębiorczości na temat tego, jak zmieniają się perspektywy rozwoju innowacji i transfer wiedzy z nauki do gospodarki w rezultacie obecnej pandemii (w obszarze biogospodarki).
 
Webinar poprowadzi ekspert: dr Jarosław Osiadacz, INNOVA
 
(dr Jarosław Osiadacz – dr nauk chemicznych, ukończył studia podyplomowe w zakresie komercjalizacji wiedzy i technologii prowadzone przez Uniwersytet w Teksasie i Uniwersytet Łódzki.Pracę naukową zakończył na stanowisku adiunkta w Instytucie Immunologii i terapii Doświadczalnej PAN. Certyfikowany menedżer projektów (PM) i menedżer jakości (QM). Autor wielu publikacji i wystąpień konferencyjnych z obszarów: chemii, biotechnologii, transferu wiedzy, standardów świadczenia usług i działalności instytucji otoczenia biznesu. Od 2019 roku prowadzi na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego prace nad aktualizacją Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.)
 
Więcej informacji i zapisy tutaj:
 
informacja na Facebooku:
 
Serdecznie zapraszam!

Partnerzy

Facebook