IATI

Kierunek: Cyberbezpieczeństwo

Politechnika Wrocławska realizuje projekt „Cyberbezpieczeństwo dla gospodarki przyszłości” współfinansowany ze środków NCBiR. Projekt przewidziany jest na lata 2019-2023.

W ramach projektu uruchomione zostały studia I i II stopnia na kierunku Cyberbezpieczeństwo, których program (zarówno teoria), jak i praktyczne kursy i staże odpowiadają na zapotrzebowanie pracodawców i pracowników. W ramach studiów studenci zapoznają się m. in. ze: sposobami tworzenia bezpiecznych usług, strukturami i działaniem centrów kolekcjonowania i przetwarzania danych, bezpieczeństwem systemów i sieci, audytowaniem sieci teleinformatycznych, informatyką śledczą. Studenci mają m.in. możliwość odbycia płatnych staży w firmach o uznanej renomie i doświadczeniu w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zainteresowani podjęciem tych prestiżowych studiów mogą uzyskać więcej informacji na stronie Cyberbezpieczeństwo (pwr.edu.pl)

Partnerzy

Facebook