IATI

Kolejne spotkanie w ramach IATI Cybersecurity Academy

W ostatni czwartek lutego odbył się drugi wykład w ramach IATI Cybersecurity Academy. Spotkanie poświęcone było problematyce cyberbezpieczeństwa, a w zasadzie cyberniebezpieczeństwa, związanego z użytkowaniem na szeroką skalę tzw. smart meters, czyli elektronicznych liczników zdalnego odczytu energii.
W swoim wystąpieniu dr Przemysław Kubiak z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki przedstawił powody, dla których wprowadzenie smart meters może być opłacalne dla sektora energetycznego w Polsce. Na przykładzie zastosowania smart metres w Hiszpanii zaprezentował niedostatki tego typu urządzeń oraz zagrożenia, jakie mogą pojawić się w związku z ich użytkowaniem. Z kolei zaprezentowane przez prelegenta rozwiązania przyjęte w Niemczech mogą stanowić punkt wyjścia do utworzenia podobnego systemu w naszym kraju. W Polsce bowiem trwają prace nad specyfikacją szczegółowych wymagań dot. poszczególnych funkcjonalności inteligentnych liczników, zmierzające do opracowania precyzyjnej architektury bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń.
Na tym polu pojawia się możliwość szerszej współpracy środowiska naukowego i biznesowego w zakresie stworzenia innowacyjnych rozwiązań dotyczących budowy systemu zarządzania siecią energetyczną opartego o smart meters, z zachowaniem najwyższych i pożądanych wymogów cyberbezpieczeństwa.
Prezentacja wywołała szerszą dyskusję wśród uczestników, którzy po jej zakończeniu mogli podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami.
Przy okazji serdecznie zapraszamy na kolejny wykład w ramach IATI Cybersecurity Academy, który odbędzie się w czwartek 31 marca br. Szczegóły i rejestracja uczestników wkrótce na stronie www.iati.pl

Partnerzy

Facebook