IATI

Przemysł przetwórczy metali nieżelaznych – konferencja, 20-22.03.2019 r.

Instytut Metali Nieżelaznych zaprasza na konferencję p.n. „Nowe rozwiązania, postępy i wyzwania w przemyśle przetwórczym metali nieżelaznych”, która odbędzie się w dniach 20-22 marca 2019 roku w Krakowie, w hotelu Novotel Kraków Centrum, ul. Tadeusza Kościuszki 5.

Konferencja jest formą integracji sił i możliwości polskiego środowiska naukowego i gospodarczego branży metali nieżelaznych oraz instytucji rządowych działających na rzecz gospodarki kraju. Celem konferencji jest prezentacja prac i dyskusja nad logicznym ciągiem celowego procesu badawczego od fazy podstawowej (TRL 1) do fazy wdrożeniowej (TRL 9). Efektem ma być zwielokrotnienie tempa badań i wdrożeń technologii najbardziej gospodarczo i społecznie istotnych zastosowań metali nieżelaznych. Konferencja wpisuje się w program Polskiego Rządu w zakresie rozwoju nowoczesnej gospodarki. Patronami konferencji są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Uzupełnieniem konferencji będzie sesja posterowa, która umożliwi zapoznanie się z szeroko zakrojoną problematyką badawczą prowadzoną przez krajowe jednostki naukowe dla bieżących
i perspektywicznych potrzeb polskiej gospodarki.

Program konferencji oraz informacje dotyczące uczestnictwa można znaleźć na stronie Instytutu Metali Nieżelaznych:  http://www.imn.gliwice.pl/events.

Partnerzy

Facebook