IATI

Konferencja – Obszar Tematyczny OT-11 – Bezpieczeństwo. Stan obecny i perspektywy

Konferencja:

Obszar Tematyczny OT-11 – Bezpieczeństwo. Stan obecny i perspektywy”

 

Termin konferencji:

18 października 2017 r. 

Miejsce konferencji:

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

 

Organizatorzy konferencji:

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Biuro IATI Oddział Wrocław

Patronat:

 • bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA – Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. inż. Cezary MADRYAS – Rektor Politechniki Wrocławskiej

Komitet organizacyjny:

ppłk dr inż. Artur DUCHACZEK

mjr dr inż. Piotr SASKA

kpt. mgr Piotr BASTKOWSKI

mgr Magdalena HRYNIEWICZ

dr inż. Waldemar GRZEBYK

mgr Dorota TARASZEWSKA-ZALIPSKA

 

 

Program konferencji: 

 

9.45 – Otwarcie konferencji – płk dr hab. inż. Tomasz Smal, prof. nadzw. WSOWL

10.00 – 11.15 – Sesja 1

 • Przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) – „Możliwości finansowania badań naukowych w obszarze obronności i bezpieczeństwa Państwa
 • Przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej (DNiSW MON) – „Badania naukowe w Resorcie Obrony Narodowej i możliwości ich finansowania
 • Kierownik Biura IATI Oddział Wrocław – „IATI – Stan obecny i perspektywy
 • Dyskusja

11.15– 11.45 – Przerwa kawowa

11:45 – 14:00 – Sesja 2

Wystąpienia kierowników Centrów Kompetencji z Obszaru Tematycznego OT-11 Bezpieczeństwo (8 x 15’):

 • „Kompatybilność elektromagnetyczna systemów i urządzeń” – dr inż. Zbigniew Jóskiewicz, Politechnika Wrocławska
 • „Miniaturyzacja w ochronie środowiska/zdrowia oraz w bezpieczeństwie narodowym” – prof. dr hab. inż. Jan Dziuban, Politechnika Wrocławska
 • „Smart Power Grids” – prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant, Politechnika Wrocławska
 • „Bezpieczeństwo energetyczne” – prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek, Politechnika Opolska
 • „Bezpieczeństwo pożarowe i chemiczne” – prof. dr hab. inż. Ewa Rudnik, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • „Badania nieniszczące” – dr hab. Inż. Tomasz Chady, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • „Centrum Bezpieczeństwa Procesów” – dr hab. inż. Robert Ulewicz, prof. PCz., Politechnika Częstochowska
 • „Obronność i technologie obronne w bezpieczeństwie państwa” – dr hab. Marian Żuber, WSOWL, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Dyskusja

14.00 – 14.30 – Zakończenie i wspólny lunch

Terminarz konferencji:

do 9 czerwca 2017 r. – Zgłoszenie uczestnictwa (wstępne)

do 13 września 2017 r. – Zgłoszenie osób, które będą reprezentować Centrum

do 11 października 2017 r. – Przesłanie prezentacji

 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona do 60 osób. Pierwszeństwo mają członkowie OT-11 lub ich przedstawiciele, pracownicy Biura IATI oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Uczelni reprezentowanych w OT-11.

 

Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych ani nie ponoszą kosztów dojazdu uczestników.

Sekretariat konferencji/zgłoszenia:

mgr Magdalena HRYNIEWICZ

tel.: +48 261 658 155

fax: +48 261 658 425

e-mail: m.hryniewicz@wso.wroc.pl

Partnerzy

Facebook