IATI

Konsultacje projektu narzędzia dla sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni do samooceny realizacji zasad DSOU, 9.03.2021 o godz. 10:00

Serdecznie zapraszamy Państwa na webinarium organizowane przez Grupę Roboczą ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w ramach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Podczas spotkanie zaprezentowane zostanie narzędzie do samooceny uczelni w zakresie wdrażania zasad Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Webinarium jest częścią procesu konsultacji narzędzia, który aktualnie jest prowadzone z sygnatariuszami Deklaracji w zakresie zaproponowanych obszarów do monitorowania i mierników narzędzia.

Webinarium odbędzie się 9 marca 2021 r. w godz. 10:00 – 13:30

Serdecznie zachęcamy do udziału.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni

 

Partnerzy

Facebook