IATI

Kopalnia Talentów

KGHM Polska Miedź S.A. uruchamia nabór uczestników do III edycji programu Kopalnia Talentów, którego realizacja przewidziana jest w okresie X 2015 – III 2017 roku. Program ma na celu pozyskanie kandydatów z wysokim potencjałem, spełniających wymagania, o których mowa w załączonych materiałach. Podobnie jak w latach ubiegłych programem zostanie objętych około piętnastu uczestników wyłonionych spośród studentów ostatniego roku oraz absolwentów do jednego roku po ukończeniu studiów magisterskich na uczelniach o profilu technicznym. Osoby zakwalifikowane do programu będą miały możliwość poznania dynamicznie rozwijającej się, globalnej firmy, jaką jest KGHM oraz udziału w licznych działaniach rozwojowych. Po jego zakończeniu najlepsi uczestnicy otrzymają ofertę zatrudnienia w różnych obszarach firmy.

Zwracam się z prośbą o wsparcie w popularyzacji programu. W załączeniu materiały promocyjne zawierające ofertę dla studentów.

Więcej informacji na stronie: www.kopalniatalentow.pl

Partnerzy

Facebook