IATI

„Projekty dla Nowej Huty – plany i wyzwania” – Seminarium

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji IATI oraz Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. zapraszają na Seminarium „Projekty dla Nowej Huty – plany i wyzwania” w dniu 26 lutego 2016 r. Seminarium odbędzie się w murach AGH – Sala Konferencyjna  Rektoratu 106 (I piętro, paw. A-0).

Na Seminarium zostaną przedstawione uwarunkowania i potencjalne kierunki rozwoju terenów poprzemysłowych w Nowej Hucie w aspekcie potrzeb gospodarczych, społecznych i urbanistycznych miasta Krakowa i dzielnicy Nowa Huta, w nawiązaniu do priorytetów krajowych i doświadczeń międzynarodowych. Omówione także będą realizowane obecnie projekty Nowa Huta Przyszłości i KRK NH2 z uwzględnieniem  roli uczelni wyższych.

Celem seminarium jest dyskusja i wypracowanie kierunków współpracy wszystkich partnerów: Skarbu Państwa, władz regionalnych i Miast Krakowa oraz przedsiębiorstwa ArcelorMittal Poland (AMP) i innych firm współdziałających obecnie przy projektowaniu i realizacji projektów Nowa Huta Przyszłości i KRK NH2.

 

Program

9.00-9.30 Rejestracja uczestników
9.30-9.45 Otwarcie obrad, prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Rektor AGH
9.45-11.15 I sesja, Moderator: dr hab. Joanna Kulczyckaprof. AGH

1.     Źródła projektu KRK NH2, problemy, cele, założenia i stan zaawansowania przedsięwzięcia, w tym problem budynków Centrum Administracyjnego Huty Tomasz Turaj, Małopolski Urząd Wojewódzki

2.     Problemy huty w Krakowie z perspektywy AMP oraz aktualne założenia współpracy AMP z rządem RP i samorządem KrakowaTomasz Ślęzak, dyrektor ArcelorMittal Poland

3.     Problemy huty krakowskiej z perspektywy załogiWładysław Kielian, przewodniczący NZSS Solidarność w AMP i członek RN AMP

 4.     Obecny stan zagospodarowania terenów zbędnych z punktu widzenia produkcji hutniczej oraz ich sytuacja prawna dr Łukasz Sanakiewicz, Małopolski Urząd Wojewódzki

11.15-11.30 Przerwa na kawę
11.30-13.00 II sesja, Moderator: dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH

1.     Organizacja procesu przekształceń urbanistycznych i rola instytucji zarządzającej – doc. dr hab. Krzysztof Görlich, Prezes Zarządu Spółki Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki

2.     Problemy urbanistyczne i projekt międzynarodowego konkursu urbanistycznego na zagospodarowanie KRK NH2 arch. Bohdan Lisowski, Prezes oddz. krakowskiego SARP

3.     Adaptacja terenów poprzemysłowych – przykłady z krajów UEdr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska prof. IGSMIE PAN

4.     Zrównoważona dzielnica miejska – europejskie rozwiązania i przykłady –  A. Wesołowska, G. First,  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

13.00-13.30 DyskusjaTereny poprzemysłowe jako przestrzeń dla innowacji i współpracy nauki z przemysłemdr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH

logo_krknh2

IATI_zielone

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy:

Ładowanie…

 

 

Partnerzy

Facebook