IATI

Krakowskie Warsztaty IATI

Rada Naukowo-Przemysłowa Konsorcjum IATI na posiedzeniu w marcu 2015 r. podjęła decyzję o utworzeniu 50 Centrów Kompetencji. Ich liczba na dzień dzisiejszy wynosi więc 52. Ponadto do Biura Konsorcjum IATI wpłynęło kolejnych kilka wniosków o utworzenie Centrów Kompetencji.

Cieszy nas tak dynamiczny rozwój naszego Konsorcjum. Potencjał, jaki zgromadziliśmy
w Centrach Kompetencji, jest dla nas wszystkich powodem do dumy, a jednocześnie zobowiązaniem, by go efektywnie wykorzystać.

Istnieje więc realna potrzeba podjęcia dalszych działań w celu wypracowania płaszczyzny porozumienia i współpracy w tak szerokim gronie Partnerów i Kooperantów. W szczególności znaczenia nabiera kwestia wymiany informacji oraz budowanie wzajemnego porozumienia Centrów Kompetencji w poszczególnych Obszarach Tematycznych oraz całym IATI. Kwestię tę sygnalizowaliśmy na roboczych spotkaniach Przedstawicieli Centrów Kompetencji w dniach 4-13 marca br.
na Politechnice Wrocławskiej.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, zapraszamy Państwa na „Krakowskie Warsztaty IATI”, czyli spotkanie wszystkich Koordynatorów Obszarów Tematycznych, Kierowników CK oraz „osób  do kontaktów” w CK (maksymalnie dwie osoby z każdego Centrum). Spotkajmy się więc 1 czerwca o godz. 10 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Aula AGH, paw. A-0).

Celem „Krakowskich Warsztatów IATI” będzie:

  1. Zapoznanie się ze Strategią IATI 
  2. Wypracowanie kodeksu etycznego i wspólnych wartości 
  3. Zaprezentowanie możliwości tworzonej bazy danych dla potrzeb IATI
  4. Integracja i wymiana doświadczeń

Zasadnicza część spotkania (warsztaty) będzie moderowana przez znanych Państwu Liderów EFQM z MPWiK we Wrocławiu. Mamy nadzieję, że wspólnie osiągniemy zakładane cele!

Partnerzy

Facebook