IATI

#MeCenasTechnologii – Program Ministerstwa Cyfryzacji

W Ministerstwie Cyfryzacji rozpoczęto cykl prezentacji i wykładów pod nazwą #MeCenasTechnologii

Celem ministerstwa jest stworzenie przestrzeni do szeroko rozumianych spotkań technologicznych, które będą okazją do zapoznania się z tym, co czeka nas wszystkich w niedalekiej przyszłości – z tym, co jeszcze dzisiaj jest nowe i mało rozpowszechnione, ale już niedługo będzie naszą rzeczywistością. Do ministerstwa regularnie będą zapraszane firmy, które dysponują interesującymi technologiami i charakteryzują się dużym stopniem innowacyjności, a także ludzie nauki, którzy zechcą podzielić się swoją wiedzą podczas wykładów.

#MecenasTechnologii to forma całkowicie otwarta na zgłoszenia ze strony firm zainteresowanych prezentacją i osób chcących poprowadzić wykład. Wprowadziliśmy jednak podział na bloki tematyczne, aby prezentacje były spójne i w miarę możliwości wyczerpywały jedno zagadnienie.

Poszukiwane są osoby/zespoły zajmujące się „sztuczną inteligencją i robotyką’ oraz „technologią obrazu”. Wszystkich zainteresowanych prezentacją w zakresie podanych tematów zapraszamy do przesyłania swoich zgłoszeń na adres jakub.plodzich@mc.gov.pl.

Partnerzy

Facebook