IATI

Międzynarodowa Konferencja „Wojna w Ukrainie i jej społeczne, psychologiczne oraz polityczne konsekwencje” – 8-10.05.2023 r.

Cel konferencji:

Planowa konferencja jest projektem badawczym o charakterze eksploracyjnym, dzięki któremu będzie można nakreślić ważne pytania badawcze i hipotezy. Zaznaczenie głównych obszarów badawczych w interdyscyplinarnym ujęciu i wskazanie właściwej do ich badania metodologii pozwoli w dalszej perspektywie czasowej na realizację  projektów badawczych, które będą dokładniej ujmowały problematykę wojny oraz procesów przez nią wywołanych.  Celem organizowanej konferencji jest też uzyskanie wiedzy na temat różnych aspektów działań wojennych prowadzonych przez Federację Rosyjską w perspektywie interdyscyplinarnej. Organizowana konferencja pozwoli też na integrację badaczy zajmujących się następstwami konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Rezultaty konferencji będą stanowiły wkład nauki w budowaniu wiedzy na temat wojny i jej skutków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Umożliwienie bezpłatnego uczestnictwa w konferencji gościom z Ukrainy będzie też wyrazem solidarności i pomocy dla Ukraińskich naukowców.

Uczestnictwo w obradach jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają nocleg podczas konferencji oraz wyżywienie w trakcie trwania wydarzenia.

Ważne terminy:

Przesłanie propozycji tematów i abstraktów wystąpień za pośrednictwem formularza 28.02.2023 r.

Informacja o akceptacji referatów 31.03.2023 r.

Przesłanie programu konferencji  30.04.2023 r.

Konferencja 8-10.05.2023 r.

Więcej informacji: https://ibwu-konferencja.up.krakow.pl/

Partnerzy

Facebook