IATI

NCBR: W marcu startuje 5. konkurs na tzw. projekty aplikacyjne

1 lutego 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Wnioski można będzie składać w terminie 4 marca – 30 kwietnia 2019 r. (do godz. 16:00). Na dofinansowanie projektów przeznaczono w sumie 140 mln zł.

Celem konkursu jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych niezbędnych dla rozwoju rodzimych przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej. Co ważne, innowacje wsparte w ten sposób powinny realnie służyć gospodarce i społeczeństwu oraz powinny być odpowiedzią na konkretne potrzeby.

O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja naukowo-przemysłowe, utworzone przez co najmniej jedną jednostkę naukową oraz jedno przedsiębiorstwo B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Zachęcamy członków IATI do wspólnego aplikowania w tym konkursie. Służymy pomocą w znalezieniu partnerów!

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/1_4_1_4_2019/Ogloszenie_na_strone_NCBR.pdf

Partnerzy

Facebook