IATI

Podpisanie umowy z Legnicką oraz Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną

27 lutego br. na posiedzeniu Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego na Politechnice Wrocławskiej nastąpi uroczyste podpisanie umów o Partnerstwie pomiędzy Konsorcjum „Instytut Autostrada Technologii i Innowacji” (IATI) a dwiema strefami ekonomicznymi (Legnicką SSE i Wałbrzyską SSE).
Jest to Umowa Partnerstwa p.n. „IATI-OP-2020” na rzecz rozwoju współpracy dostawców innowacji i przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem innowacji dla zwiększenia swojej konkurencyjności.

IATI będą reprezentować Liderzy Konsorcjum: prof. Tadeusz Więckowski Rektor Politechniki Wrocławskiej oraz prof. Tadeusz Słomka – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Partnerzy

Facebook