IATI

Podsumowanie IV spotkania z Cyklu IATI Monday Business Meeting – 13.03.2017r.

IV IATI Monday Business Meeting odbył się 13 marca 2017 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej. Spotkanie dotyczyło projektów wspierających komercjalizację wyników badań oraz realizację polityki regionalnej w Małopolsce.

 

O Inteligentnych zintegrowanych modelach zrównoważonego zarządzania miejskimi przestrzeniami zieleni dla zdrowszego i przyjaznego środowiska mówiła Agata Wesołowska z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament ten ma bogate doświadczenie w realizacji projektów, których wyniki wykorzystuje się w kreowaniu innowacyjnych działań na rzecz rozwoju regionu. Celem programu UGB – Interreg EUROPA ŚRODKOWA jest poprawa systemu zarządzania, planowania oraz procesu decyzyjnego w sektorze publicznym w ramach funkcjonalnych obszarów miejskich wraz z terenami zielonymi. Chodzi w nim m.in. o takie podejście do tzw. zielonej infrastruktury, aby przy planowaniu przestrzennym poprawiać efektywność środowiskową i łagodzić skutki zmiany klimatu oraz o wzmocnienie zaangażowania społeczności w procesach decyzyjnych związanych z planowaniem, tworzeniem i utrzymaniem zieleni miejskiej.

SYMBI – Symbiozę przemysłową na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym omówiła Alicja Beńko z Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Projekt ten trwa od kwietnia 2016 do marca 2021 roku. Biorą w nim udział; Hiszpania, Włochy, Słowenia, Grecja, Węgry, Finlandia i Polska. Celem jest rozwój symbiozy przemysłowej, czyli niewykorzystane lub pozostałe surowce pochodzące z jednego zakładu przemysłowego zostają wykorzystane przez inny, zwiększenie wykorzystania zasobów, w tym redukcja kosztów produkcji i zmniejszenie presji na środowisko oraz zrównoważony rozwój regonu i tworzenie miejsc pracy. W projekcie SYMBI wspierane będą rozwiązania zmierzające do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Paweł Jastrzębski, Główny Specjalista ds. Innowacji z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini przedstawił działanie SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy CTW Miękinia. Celem projektu dotyczącego współpracy uczelni i przedsiębiorców jest zwiększenie innowacyjności małopolskich przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności polskiej nauki i roli nauki w rozwoju gospodarczym poprzez łączenie potencjału naukowo–badawczego małopolskich uczelni z potrzebami małopolskich przedsiębiorstw reprezentujących branże: budownictwo energooszczędne, odnawialne źródła energii, sieci informatyczne, biotechnologia. Model SPIN to innowacja organizacyjna oparta na profesjonalnym funkcjonowaniu Centrów Transferu Wiedzy, których główną rolą jest nawiązywanie współpracy z biznesem.

Możliwości i obszary współpracy podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni z przedsiębiorcami omówiła Anita Strzebońska ze Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy to dobrowolna i samorządna organizacja zrzeszająca spółdzielnie pracy i organizacje spółdzielcze w Polsce, która powstała w 1991 r. w Warszawie i działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. Delegatura Regionalna ZLSP w Krakowie skupia wiele podmiotów gospodarczych i przedsiębiorców z branży spożywczej, przemysłowej i usługowej. Ruch spółdzielczy w Polsce w liczbach: 16 sektorów spółdzielczych, 9 284 spółdzielni, 8 000 000 członków, 350 000 miejsc pracy, 14,5 mld EUR – obrót roczny, 1,2% – udział w PKB. W ramach projektu MOWES działania ukierunkowane są na bezpłatne wsparcie, profesjonalizację i rozwój m.in. spółdzielni poprzez wdrożenie strategii/planu rozwoju, wprowadzenie nowej oferty na rynek, udoskonalenie dotychczasowego sposobu świadczenia usług, produkcji lub wdrożenie planu naprawczego.

Inkubator Innowacyjności+, czyli możliwość współpracy w nowym programie wspierającym innowacyjność opisała Marlena Marek z Zespołu ds. Komercjalizacji CTT PK. Inkubator Innowacyjności+ ma na celu wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

 

Inkubator Innowacyjności+, czyli możliwość współpracy w nowym programie wspierającym innowacyjność omówiła Aleksandra Wojdyła z CTT AGH. Do zadań CTT AGH zgromadzenie wiedzy o istniejących rozwiązaniach, promocja oferty technologicznej i badawczej, dokonanie analiz i wycen dla wybranych rozwiązań, zapewnienie ochrony patentowej, rozwój i specjalizacja Brokerów Innowacji, dookreślenie procesów oraz procedur komercjalizacji.

Ilona Trębacz

Prezentacje wygłoszone podczas spotkania:

pdf-icon – Inkubator Innowacyjności+  CTT AGH

pdf-icon – Inkubator Innowacyjności+ CTT Politechnika Krakowska

pdf-icon – Miejskie Przestrzenie Zieleni – Departament Polityki Regionalnej

pdf-icon – Projekt SYMBI – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

pdf-icon – SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy – Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia” AGH

pdf-icon – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Partnerzy

Facebook