IATI

Podsumowanie Krakowskich Warsztatów IATI

W marcu odbyły się pierwsze warsztaty IATI, na których podkreślono potencjał 52 Centrów Kompetencji (CK) działających w ramach Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji. W pierwszej części spotkania zaprezentowano m.in. zakres działalności CK Badań Nieniszczących, Energia z odpadów, Smart Power Grids, CK Woda i Środowisko i wiele innych, jako swoistych „brokerów innowacji”.

W drugiej części natomiast, dzięki grom menedżerskim prowadzonym przez Liderów EFQM, wywiązała się dyskusja o potrzebie stworzenia spójnego systemu umożlwiającego sprawną współpracę w dalece zróżnicowanym środowisku jakim bez wątpienia jest świata biznesu i nauki, pełnym indywidualności, barier, ale jednocześnie paradoksalnie… zbieżnych celów.

„Skupmy się na tym, co nas łączy” padło zdanie wypowiedziane przez jednego z uczestników warsztatów. Narodziła się zatem potrzeba ustalenia wspólnej strategii działania, której towarzyszyłyby wartości i kodeks etyczny, rozwiązanie z powodzeniem stosowane w wielu firmach, przede wszystkim tych z listy Fortune 500. Wniosek jest prosty, ten model działa i odpowiednio stosowany wykładniczo przyczynia się do osiągania celu.

Biuro IATI stworzyło zatem propozycję strategii, która łączy wszelkie działania w jeden, nadrzędny cel, a mianowicie „Polska liderem gospodarczym Europy”. Określono także wartości i elementy kodeksu etycznego, które pomogą ten cel osiągnąć. Wiele z omawianych zagadnień jest zapisanych w umowie Konsorcjum, warto jednak by zapisy te nie były tylko „umowne”, ale także stosowane w praktyce.

1 czerwca odbyły się Krakowskie Warsztaty IATI, jako pochodna dyskusji na marcowych warsztatach. Dedykowane były sprecyzowaniu, co rozumie się poprzez poszczególne wartości i elementy kodeksu. Dla każdego z podpunktów wypracowano krótką charakterystykę, interpretację, a niekiedy nawet definicję. Zebrany materiał zostanie zaprezentowany na najbliższej Radzie Naukowo-Przemysłowej i opublikowany na stronie internetowej IATI jako drogowskaz działań i wewnątrzorganizacyjny imperatyw moralny.

A co Państwo myślą o tej inicjatywie? Jakie działania można podjąć, aby pożądany efekt synergii nie był tylko zapisem, ale także faktem i pozwolił wykorzystać szansę nowej perspektywy unijnej? Awans w lidze innowacji Europy jest w zasięgu ręki. To od nas dziś zależy, gdzie będziemy w roku 2020. Czas wykorzystać szansę.

Galeria z warsztatów znajduje się TUTAJ.

Partnerzy

Facebook