IATI

Podsumowanie pierwszego półrocza działalności IATI

Rok 2014 był kluczowym dla powołania i rozwoju nowej inicjatywy naukowo-gospodarczej – Konsorcjum Instytut Autostrada Technologii i Innowacji. Pomysł, który początkowo przedstawiły dwie uczelnie: AGH i Politechnika Wrocławska, szybko zyskał aprobatę szerszego grona uczelni wyższych, instytutów badawczych i przedsiębiorstw. Umowę powołującą Konsorcjum podpisało 21 organizacji, a do końca roku grono Parterów powiększyło się o kolejnych 10.

We wrześniu 2014 r. Rada Naukowo-Przemysłowa powołała do życia dwa Centra Kompetencji:

  1. „Technologie przyjaznego środowisku transportu wodnego” w Obszarze Tematycznym 10 – Zielona gospodarka, działające przy Akademii Morskiej w Gdyni,
  2. „Woda i Środowisko” w Obszarze Tematycznym 13 – Środowisko, działające w ramach MPWiK we Wrocławiu.

Do końca roku zgłoszono chęć powołania blisko 50 Centrów Kompetencji. Mamy więc nadzieję, że Nowy Rok 2015 pełen będzie inicjatyw, owocujących efektywną współpracą Parterów w ramach Centrów Kompetencji. Naszym Konsorcjantom i ich Parterom biznesowym życzymy wielu sukcesów w tym zakresie.

Partnerzy

Facebook