IATI

Podsumowanie Rady Naukowo-Przemysłowej IATI

We wtorek 23 października 2018 r. na Politechnice Wrocławskiej odbyło się posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej konsorcjum IATI. Tematem przewodnim była współpraca świata nauki z przemysłem w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii bazujących na sztucznej inteligencji (AI). W pierwszej części spotkania obecni mieli możliwość zapoznać się z programami badawczymi wspierającymi rozwój AI w Polsce przygotowanymi przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, raportem na temat strategii rozwoju AI w świecie oraz relacją z przebiegu prac zespołu ds. AI przy Ministerstwie Cyfryzacji.

W drugiej części spotkania miały miejsce prezentacje kierunków i wyników prac badawczych w zakresie AI prowadzone przez poszczególnych partnerów IATI (Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu). Ponadto zaprezentowano możliwości współpracy z KIC Climate.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – Oferta Badawczo-Rozwojowa w Obszarze AI

 ENGINE

 Sztuczna Inteligencja a Industry 4.0

Partnerzy

Facebook