IATI

Polish Circular Forum, 06.06.2023, Warszawa

Szanowni Państwo,

Zachęceni ogromnym sukcesem ubiegłorocznej edycji Polish Circular Forum  i powodowani chęcią budowania relacji łączących krajowe firmy dla których ważna jest cyrkularność, pragniemy kontynuować rozpoczęte dzieło wzmacniania gospodarki obiegu zamkniętego, co stanowi naszą odpowiedź na wyzwania, jakie stawia Europejski Zielony Ład. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Polish Circular Forum  jest „Cyrkularność – od surowca do produktu”. Problematyka II edycji Polish Circular Forum  jest zbieżna z jedną z konkluzji poprzedniego forum, która mówi o tym, że cyrkularne modele biznesowe powinny obowiązywać od najwcześniejszych etapów życia wyrobów, by zmaksymalizować wykorzystanie odpadów i zminimalizować powstawanie odpadów.

Pierwsza edycja Polish Circular Forum  zgromadziło 195 ekspertów, poruszających w dyskusji tematykę gospodarki obiegu zamkniętego z perspektywy przemysłu w ujęciu polskim i europejskim. Udało nam się osiągnąć zamierzone cele, którymi przede wszystkim było zaangażowanie przedsiębiorców w debatę i wspólne wypracowanie rekomendacji dotyczących cyrkularności.

W imieniu organizatorów: Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowego Klastra Kluczowego, Fundacji PlasticsEurope Polska oraz Województwa Mazowieckiego niezmiernie miło nam zaprosić do udziału w Polish Circular Forum. Już 6 czerwca br. w Premium Focus Hotel Warszawie. W programie Polish Circular Forum znajdą Państwo merytoryczną i w ciekawiej formie przygotowaną konferencję. Będzie to niewątpliwa szansa bliższego poznania się, zbudowania sieci nowych kontaktów i  trwałych relacji biznesowych.

Rejestracja: https://polishcircularforum.pl/  Wydarzenie jest bezpłatne, lecz wymagana jest rejestracja.

Strona wydarzenia: https://polishcircularforum.pl/

Partnerzy

Facebook