IATI

Polityka Surowcowa Polski – podsumowanie i multimedia

Konferencja „Polityka Surowcowa Polski”, która odbyła się w murach Akademii Górniczo-Hutniczej 11 marca 2015 r., za sprawą raportu prof. dr hab. Jerzego Hausnera, pomogła odpowiedzieć na część pytań oraz przyniosła wiele merytorycznych wniosków.

W trakcie obrad, Raport „Polityka surowcowa Polski: Rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne” zaprezentowali: Prof. dr hab. Jerzy Hausner z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr inż. Janusz Steinhoff – Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH z Akademii Górniczo-Hutniczej.

W kolejnej części „Wyzwania polityki surowcowej Polski w kontekście ochrony złóż kopalin” zaprezentował dr inż. Sławomir Brodziński – Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju w Ministerstwie Środowiska, który podkreślił kluczową rolę systemu ochrony złóż przedstawiając między innymi analizę SWOT wdrożenia systemu ochrony złóż oraz poruszając kwestię Białej Księgi –  dokumentu zawierającego opracowań i propozycji rządu przed wprowadzeniem odpowiednich regulacji.

Kolejnym punktem była prezentacja Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. dr hab. inż. Herberta Wirtha, prof. PWr pt. „Cele i założenia polityki surowcowej Polski
w kontekście konkurencyjności gospodarki”. Prezes Wirth omówił znaczenie polityki surowcowej z perspektywy przemysłu. Przytoczył i przeanalizował również najlepsze przykłady praktyk i strategii surowcowych w Europie, a także podkreślił znaczenie tzw. „zielonego górnictwa” – czyli górnictwa przyjaznego środowisku.

Poniżej bezpośrednie linki do prezentacji multimedialnych:

pdf-icon „Polityka Surowcowa Polski” – dr hab. inż. Joanna Kulczycka, prof AGH

pdf-icon „Polityka Surowcowa Polski” – prof. dr hab. Jerzy Hausner

pdf-icon „Wyzwania polityki surowcowej Polski w kontekście ochrony złóż kopalin” – dr inż. Sławomir Brodziński

pdf-icon „Cele i założenia polityki surowcowej Polski w kontekście konkurencyjności gospodarki” – dr hab. inż. Herberta Wirtha, prof. PWr

 Zapraszamy również do galerii z konferencji

Partnerem wspierającym Konferencję „Polityka Surowcowa Polski” był Instytut Autostrada Technologii i Innowacji.

KSAF AGH_WPason_Surowce_01 KSAF AGH_WPason_Surowce_16

Partnerzy

Facebook