IATI

Posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej 21 listopada 2014 r.

W dniu 21 listopada 2014 roku, tym razem na Politechnice Wrocławskiej, odbyło się drugie posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej Konsorcjum IATI. Podczas obrad m.in. zostały przedstawione propozycje utworzenia nowych Centrów Kompetencji, a także podjęto uchwały w sprawie rozszerzenia grona Partnerów Konsorcjum IATI o nowych Partnerów. Pozytywną opinię Rady uzyskały aspirujące do tego grona następujące firmy i instytucje:

1.    CUBE.ITG SA z Wrocławia,

2.    ELEKTROTIM SA z Wrocławia,

3.    Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu,

4.    SONEL SA ze Świdnicy,

5.    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Tematyka obrad dotyczyła także innych spraw związanych z organizacją pracy wewnątrz Konsorcjum IATI, m.in. przyjęto Regulamin Rady Naukowo-Przemysłowej.

W dyskusji dużo miejsca poświęcono kwestii koordynacji prac w ramach Obszarów Tematycznych, zachęcając obecnych Parterów do składania deklaracji w tym zakresie.

Partnerzy

Facebook