IATI

Posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej – podsumowanie, multimedia

W poniedziałek 19 września 2016 r. w murach Politechniki Wrocławskiej odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej Konsorcjum IATI.

W posiedzeniu uczestniczyło blisko 40 reprezentantów Partnerów IATI, w tym wielu nowych Rektorów i Prorektorów polskich uczelni, którzy od 1 września br. zarządzają swoimi macierzystymi uczelniami.

Posiedzenie miało bardzo podniosły charakter, bowiem Rada Naukowo-Przemysłowa, w dowód uznania za inicjatywę i wybitny wkład na rzecz utworzenia i rozwoju oraz kierowanie pracami Konsorcjum IATI, nadała Panu prof. Tadeuszowi Więckowskiemu, byłemu Rektorowi Politechniki Wrocławskiej, godność „Honorowego Członka Rady N-P Konsorcjum IATI”. Rada wyraziła nadzieję, że Pan Profesor zechce w dalszym ciągu wspierać IATI swoim doświadczeniem i głosem doradczym.

Podobnie jak na poprzednich posiedzeniach Rady, także i tym razem, w posiedzeniu udział wzięli reprezentanci firm aspirujących do grona partnerów IATI. Taką wolę wyraziły dwie firmy: JS Hamilton oraz Thornmann Recycling. Obie kandydatury zyskały pozytywną opinię Rady, co otwiera im drogę do członkostwa w IATI.

W dalszej części posiedzenia miała miejsce prezentacja działań centrów kompetencji w obszarze tematycznym „Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT)”. Pan dr inż. Jacek Oko, koordynator OT z ramienia Politechniki Wrocławskiej, omówił aktywności centrów kompetencji, działania podejmowane na Politechnice Wrocławskiej na rzecz budowania relacji ze światem biznesu w obszarze cyberbezpieczeństwa i w dziedzinie multimediów. Poinformował także o złożonych przez Partnerów IATI i pozytywnie rozstrzygniętych projektach naukowo-badawczych w tym obszarze.

Z kolei Pani Elżbieta Olejnik reprezentująca Regionalny Punkt Kontaktowy działający przy WCTT na Politechnice Wrocławskiej zaprezentowała aktualne możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach programu Horyzont 2020.

 

Poniżej bezpośrednie linki do prezentacji multimedialnych:

pdf-icon „Aktualne możliwości finansowania działalności innowacyjnej w ramach programu Horyzont 2020 ” – Elżbieta Olejnik

pdf-icon „Prezentacja działań centrów kompetencji w obszarze tematycznym ICT” – dr inż. Jacek Oko

IMG_9244

IMG_9239

IMG_9212

Partnerzy

Facebook