IATI

Posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej – podsumowanie, multimedia

W środę, 15 lipca 2015 r., w Sali Senatu Politechniki Wrocławskiej, odbyło się posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej IATI. Przybyli prawie wszyscy Partnerzy-Założyciele Konsorcjum, którzy równo rok temu podpisali umowę Konsorcjum IATI, a także liczne grono Partnerów, którzy w ciągu 12 miesięcy przystąpili do tej inicjatywy.

Jubileuszowe spotkanie poświęcone było w pierwszej części sprawom formalnym. Rada z satysfakcją i uznaniem odniosła się do inicjatywy Parterów, którzy zgłosili chęć powołania kolejnych 13 Centrów Kompetencji.  W sumie, w Konsorcjum IATI powstało 65 Centrów Kompetencji, w których odbywa się bieżąca współpraca świata nauki i biznesu.

W drugiej części spotkania uczestnicy zapoznali się m.in. ze strategią energetyczną KGHM do 2030 roku, metodyką oceny środowiskowej produktów i organizacji oraz możliwościami pozyskania dotacji z różnych źródeł w nowej perspektywie finansowej.

Nie zabrakło także odniesienia do jubileuszu Konsorcjum, ponieważ właśnie 15 lipca minął rok od podpisania Umowy powołującej do życia Konsorcjum „Instytut Autostrada Technologii i Innowacji”. W przerwie obrad pojawił się okolicznościowy tort, który osobiście podzielili Liderzy Konsorcjum, w osobach Prof. Tadeusza Więckowskiego – Rektora Politechniki Wrocławskiej i Prof. Tadeusza Słomki – Rektora AGH. Prof. Tadeusz Więckowski złożył wszystkim Parterom Konsorcjum IATI życzenia wielu sukcesów i dalszych lat owocnej współpracy.

Poniżej bezpośrednie linki do prezentacji multimedialnych:

pdf-icon „Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030” – Maciej Majchrowicz, Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej

pdf-icon „Możliwości wsparcia działań w ramach funduszy UE” – Grzegorz Pelczar, Nowy Projekt

pdf-icon „KIC Raw Materials – Wspólnota Wiedzy i Innowacji dla sektora surowców naturalnych” – dr hab. inż. Joanna Kulczycka, prof AGH

pdf-icon „KIC Food 4 Future” – Kazimierz Anhalt, GateOpen Innovation Management

IATI (8)

IATI (7)IATI (5)

Partnerzy

Facebook