IATI

Projekt RECOVERY

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem  RECOVERY „Odtworzenie zdegradowanych i przekształconych ekosystemów na terenach pogórniczych” zatwierdzonego w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali. 

Projekt jest koordynowany przez Główny Instytut Górnictwa w terminie: 01.07.2019–30.06.2023r.

Inicjatywa ta realizowana jest we współpracy czterech europejskich ośrodków badawczych (GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA, UNIVERSIDAD DE OVIEDO,  HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN, VYSOKA SKOLA BANSKA-TECHNICKA UNIVERZITA OSTRAVA) oraz trzech partnerów przemysłowych (HULLERAS DEL NORTE SA, PALIVOVY KOMBINAT USTI STATNI PODNIK, TAURON Wydobycie S.A.

W części badawczo-eksperymentalnej projektu, opracowane będą receptury substytutów gleb do rekultywacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą. W nawiązaniu do koncepcji circular economy, do tego celu wykorzystane będą wybrane, uboczne produkty spalania (UPS) i uboczne produkty wydobycia (UPW) powstające w grupie TAURON.
We współpracy z TAURON Wydobycie S.A., przeprowadzony będzie wielkoskalowy eksperyment terenowy, w celu weryfikacji opracowanych w GIG innowacyjnych technik rekultywacji, w warunkach dużego obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Na przygotowanym poligonie badawczym wypracowane będą metody inicjowania zróżnicowanych siedlisk przyrodniczych o dużym potencjale do pełnienia funkcji przyrodniczych, rekreacyjnych i gospodarczych.

Źródło: https://www.gig.eu/pl/newsy/spotkanie-partnerow-w-ramach-projektu-recovery

Szczegółowe informacje dot. projektu: https://recoveryproject.uniovi.es/

Partnerzy

Facebook