IATI

Rada Naukowo-Przemysłowa IATI – 21 maja 2019 r.

We wtorek 21 maja 2019 r. w Centrum ICE w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Naukowo-Przemysłowej konsorcjum IATI. Rada była jednym z wydarzeń towarzyszących kongresu Impact’19 – największego wydarzenia gospodarczego w naszej części Europy.

Tematem przewodnim rady były możliwości współpracy nauki z przemysłem w dziedzinie technologii informatycznych (ICT) wspierających monitoring i ochronę środowiska. Obecni mieli możliwość zapoznać się ciekawymi prezentacjami przedstawicieli start-upów oraz naukowców pracujących nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie recyklingu odpadów, adresowanymi do władz spółek z branży odpadowej i samorządów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadową.

Szczególne zainteresowanie wzbudziła prezentacja firmy OPEGIEKA – lidera w dziedzinie geoinformatyki. Rozwiązania wprowadzone na rynek przez tę firmę mają szerokie zastosowanie, m.in. w zakresie monitoringu środowiska przy użyciu najnowszych technologii i sprzętu, badaniu ukształtowania terenu, a także badaniu poziomu hałasu w miastach.

Uzupełnieniem prezentacji pomysłów i gotowych rozwiązań w omawianej dziedzinie była prezentacja pana Kobi Kalderon z  funduszu Gold ventures incubator Natomiast przedstawicielka KIC Climate wskazała na szereg programów wspierających finansowo i organizacyjnie innowacyjne przedsięwzięcia w dziedzinie klimatu.

Partnerzy

Facebook