IATI

RMs Manager – konsultacje wyników i potrzeb szkoleniowych

Drodzy studenci,

Wydział Zarządzania AGH wraz z Wydziałową Radę Samorządów Studentów WZ AGH oraz Kołem Naukowym Transpeed zaprasza studentów i koła naukowe do udziału w spotkaniu dotyczącym konsultacji wyników i potrzeb szkoleniowych realizowanych w ramach międzynarodowego projektu RMs Manager (https://www.rmsmanagercourse.pl), które odbędzie się w Klubie STUDIO (Kraków, ul. Budryka 4) w dniu 28 listopada 2022 r. w godzinach 12.00-13.00.

 

Program

  • Prezentacja wyników projektu – Ewa Dziobek, IGSMiE PAN, dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH w Krakowie
  • Dyskusja

Po konsultacjach zapraszamy na poczęstunek i koncert gitarowy Huberta Szczęsnego.

 Wydarzenie  jest realizowane w ramach VIII edycji konferencji pt. „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł, REJESTRACJA

Celem projektu RMs Manager, realizowanego przez WZ AGH – jako lidera, wspólnie z partnerami z Polski, Włoch, Finlandii, Słowacji, Hiszpanii, Grecji i Ukrainy, jest opracowanie nowego kursu dla studentów uczelni technicznych, pozwalającego na przygotowanie profesjonalnego personelu w zakresie zarządzania w sektorze surowców, przy wykorzystaniu dobrych praktyk europejskich.

W kursach i warsztatach zrealizowanych w ramach projektu uczestniczyło już ponad 200 studentów i doktorantów, a ich kontynuacja wymaga konsultacji, aby w jak największym stopniu sprostać oczekiwaniom w zakresie wykształcenia młodej kadry w kontekście zmian rynkowych i wymagań prawnych w obszarze środowiskowym i społecznym.

Udział jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja.

 

Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/VN5cFRR3pFiZ5CC47

 

Serdecznie zapraszamy!

Partnerzy

Facebook