IATI

Rola informacji w rozwoju polskiej energetyki – seminarium

Seminarium pt.„Rola informacji w rozwoju polskiej energetyki”, odbędzie się we wtorek 19.06.2018 r. na Politechnice Wrocławskiej (budynek Wydziału Elektrycznego D-20, II p. sala 206A).

Celem Seminarium jest stworzenie przestrzeni do swobodnej wymiany doświadczeń przedstawicieli organów państwowych, przedsiębiorstw energetycznych, naukowców oraz wszystkich innych zaangażowanych podmiotów w obszarze regulacji prawnych oraz rozwiązań technicznych związanych z przetwarzaniem informacji w systemach informatycznych (IT) oraz automatyki przemysłowej (OT) polskiego systemu energetycznego.

Motywem przewodnim dyskusji będzie próba odpowiedzi na pytanie: JAKĄ WARTOŚĆ MAJĄ INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ SMART GRIDS W POLSCE?
Udział przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej jest bezpłatny. Koszt uczestnictwa uczestników spoza Politechniki Wrocławskiej wynosi 500 PLN. Wpłat należy dokonywać na r-k bankowy Politechniki Wrocławskiej: Bank Zachodni WBK SA nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434 w tytule przelewu wpisując: „nr projektu 2001/0030/18”

Rejestracja mailowa uczestników prowadzona jest do dnia 15.06.2018 r.
Aktualny program Seminarium http://smartgrids.org.pl/3546032,1041.dhtml 

Partnerzy

Facebook