IATI

Seminarium naukowo – techniczne „Kierunki Zrównoważonego Rozwoju energetyki w Polsce”

Seminarium naukowo – techniczne

„Kierunki Zrównoważonego Rozwoju energetyki w Polsce”

Czas: 11 października 2017r. (środa) rejestracja od 9:30; rozpoczęcie o godz. 10:00

Miejsce: Politechnika Wrocławska, plac Grunwaldzki 11, bud. D-21, sala 103

Koszt uczestnictwa: 500 PLN *

 

Celem Seminarium jest stworzenie przestrzeni do swobodnej wymiany doświadczeń przedstawicieli organów państwowych, przedsiębiorstw energetycznych, naukowców oraz przedsiębiorców – zaangażowanych w tworzenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

Dyskusję poprzedzi wygłoszenie  6 referatów przez przedstawicieli Honorowego Komitetu Konsorcjum,  Partnerów Konsorcjum oraz zaproszonych gości, których przedmiotem będą zagadnienia z zakresu regulacji prawnych, rozwiązań technicznych oraz standaryzacji polskiego systemu energetycznego.

Motywem przewodnim dyskusji będzie próba odpowiedzi na pytanie :

na czym powinien polegać Zrównoważony Rozwój sektora energetycznego w Polsce?

 

PRELEGENCI I TYTUŁY REFERATÓW

  • Usługi elastyczności w systemie energetycznym  – dr. hab. nauk prawnych Mariusz Swora, Kancelaria Adwokacka dr Mariusz Swora
  • Optymalne wykorzystane mocy w krajowym systemie energetycznym z użyciem narzędzi aktywnego zarzadzania popytem (demand side response) – dr Jan Rączka,  Regulatory   Assistance Project
  • Skuteczna regulacja mocy w sieci – bilansowanie popytu i podaży w klastrze energetycznym – Daniel Fryc – koordynator Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetyczne
  • Elektromobilność, a smart metering” –  Jarosław Wojtulewicz, APATOR SA
  • Przebudowa węglowych i gazowych gminnych ciepłowni w źródła kogeneracyjne  – prof. dr hab. inż. Marian Sobierajski, Politechnika Wrocławska
  • Mądry Polak po cyberataku, a przed? – Marek Wąsowski, Politechnika Wrocławska, Konsorcjum Smart Power Grids – Polska

 

Po wysłuchaniu referatów odbędzie się otwarta dyskusja z udziałem Uczestników (90 minut)

SPONSOR MERYTORYCZNY – APATOR SA

PATRONAT MEDIALNY:   Portal CIRE.pl; SmartGrids Polska oraz Portal www.smart-grids.pl; Inteligentne Miasta i Regiony oraz Portal http://inteligentnemiastairegiony.pl/

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

sprawy merytoryczne:  Marek Wąsowski, Dyrektor Biura Konsorcjum Smart Power Grids – Polska

tel. 603 805 835, e-mail:  marek.wasowski@pwr.edu.pl

sprawy organizacyjne i finansowe:  Ewelina Moras, Koordynator projektu

tel. 71 320 44 28, e-mail:  ewelina.moras@pwr.edu.pl

 

* Dla przedstawicieli Uczelni przewidziana jest oferta specjalna.

Partnerzy

Facebook