IATI

Spotkanie otwarte z cyklu KPI Blockchain LAB pt. „Czy blockchain jest rewolucją?”

Fundacja Koalicji na rzecz Polskich Innowacji zaprasza na pierwsze z cyklu spotkań otwartych organizowanych w ramach KPI Blockchain LABu poświęconych społecznemu, politycznemu i ekonomicznemu wymiarowi technologii blockchain. Temat pierwszego spotkania to „Czy blockchain jest rewolucją?”.
 
Dyskusja wokół blockchaina zatacza coraz szersze kręgi, wciąż jednak ogniskując się na tematyce kryptowalut. Tymczasem blockchain to nie tylko Bitcoin. To idea, która ma również społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar.

Celem spotkań jest zidentyfikowanie kluczowych wyzwań oraz szans, które technologia blockchain tworzy dla struktur i systemów społeczno-politycznych, w jakich żyjemy. Uważamy, że prawidłowe zrozumienie tego wymiaru blockchaina jest niezbędnym warunkiem poważnej dyskusji o tym, jak powinniśmy odnieść się do tej nowej technologii.

W ramach tego cyklu będziemy starali się identyfikować możliwe zastosowania blockchaina, skupiając się przede wszystkim na tych służących dobru wspólnemu. Chcemy też zastanowić się nad możliwymi konsekwencjami upowszechnienia blockchaina. Poszukamy wraz z Państwem odpowiedzi na pytania czy blockchain faktycznie zrewolucjonizuje wszystkie sfery życia społecznego, powodując rozproszenie władzy i zwiększenie zaufania w społeczeństwie? Czy też jest kolejną technologią, która wyłącznie usprawni nasze życie? Nie chcemy też unikać pytań o możliwe negatywne aspekty tej technologii.
 
Wystąpienia wprowadzające wygłoszą Alek Tarkowski z Centrum Cyfrowego oraz Krzysztof Wojdyło z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Potwierdzenia udziału proszę przesyłać na adres: biuro@koalicjadlainnowacji.pl

Partnerzy

Facebook